De lancering van het portaal, het aanbod van educatieve tools en de ondersteuning zal gefaseerd gebeuren. In september 2021 zal een basisselectie aan tools en ondersteuningsvideo’s beschikbaar zijn in het portaal en op de i-Learn Academy. Daarna zal het aanbod aan tools en opleidingen gestaag groeien. Coaching op maat zal vermoedelijk beschikbaar zijn vanaf oktober 2021.

Concreet houdt dit in dat vanaf september scholen al op verkenning kunnen in het portaal en het eerste aanbod van tools. Ook ander voorbereidend werk kan al opgestart worden (inplannen van opleiding, aanmaken accounts, leersporen verkennen of creëren). Deze voorbereidende periode neemt voor de meeste scholen 2 tot 4 weken in beslag.