Privacy

Hoe wordt de privacy van mijn kind gegarandeerd?

Privacy is voor i-Learn een topprioriteitOns portaal zal dan ook sowieso voldoen aan de GDPR-wetgeving. We zijn hiervoor in nauw overleg met privacy experts zodat het i-Learn portaal beantwoordt aan alle regels omtrent privacy. Voor het prototype zullen we werken met toestemmingsformulieren die ondertekend dienen te worden door de ouders van de leerlingen. Voor het portaal wordt er aan een andere, meer structurele oplossing gewerkt.

Terug naar overzicht