Scholen, leerkrachten en leerlingen

Waarom i-Learn?

In opdracht van de Vlaamse regering ontwikkelen we met i-Learn een online portaal voor digitaal gepersonaliseerd leren. We doen dit samen met enkele Vlaamse scholen zodat we een product kunnen opleveren dat volledig afgestemd is op de noden van het onderwijsveld. Met i-Learn hebben we geen commerciële belangen, maar willen we samen met het Vlaamse onderwijs werken aan onderwijs op maat van elke leerling.

kind met wolk boven het hoofd

Dankzij i-Learn krijg je als leerkracht toegang tot een ruim aanbod aan educatieve applicaties die je zowel vakgebonden als vakoverschrijdend kan inzetten. De voordelen? Je hangt als school niet af van de producten van één enkele aanbieder van educatieve producten of één uitgeverij. Dankzij i-Learn kan je zelf kiezen welke applicaties passen bij de visie en de noden van jouw school. Bovendien zullen deze applicaties allemaal toegankelijk zijn via dezelfde weg (single sign-on): gedaan met die verschillende logins per tool!

Verder herleiden we met i-Learn de administratieve complexiteit tot een minimum. Geen verschillende contracten, met verschillende einddata of variërende licentiemodellen (per leerling, per leerkracht, per 100 leerlingen,…), maar één enkel contract voor het gebruik van het volledige online portaal.

Ons ondersteuningsaanbod biedt tot slot een goede houvast voor het optimaal inzetten van educatieve technologie tijdens je lessen. En het beste nieuws van al? i-Learn laat je toe om verschillende tools (van verschillende bedrijven) te combineren binnen hetzelfde leerspoor.

Waarom kiezen voor digitaal gepersonaliseerd leren?

Digitaal gepersonaliseerd leren laat toe:

  • om als leerkracht voor elke leerling een leertraject op maat te voorzien. Lesgeven op het niveau van de fictieve gemiddelde student wordt daardoor verleden tijd.
  • om als directie te kiezen voor educatieve tools op basis van de inhoud zonder rekening te moeten houden met het aanbod van één welbepaalde aanbieder én je geen zorgen te hoeven maken over die veelheid aan licentiemodellen.
  • om als leerling je eigen leerproces in handen te nemen en op je eigen tempo te leren.
  • om als ouder zeker te zijn dat je kind het onderwijs op maat krijgt dat het verdient.

Hoe kan je instappen in het i-Learn project?

Pilootscholen

Pilootscholen werken actief mee aan de ontwikkeling van het i-Learn portaal. Hun kernteam werkt nauw samen met de didactisch experts van i-Learn. Samen brengen ze actuele leernoden in kaart en geven ze input over de inhoud en de bouw van het portaal. De pilootscholen testen het prototype van het portaal tijdens het schooljaar 2020-2021.

Onze pilootscholen werden geselecteerd in januari 2020. Het is niet meer mogelijk om je kandidaat te stellen.

 

drie evaluerende smileys

Co-piloten

Geloof jij in de kracht van digitaal-ondersteund leren? Verlang je ernaar om impact te hebben op de ontwikkelingen binnen het Vlaamse onderwijs? En wil je graag met het i-Learn team in dialoog gaan over  de uitdagingen en noden binnen het onderwijs? Registreer je dan snel als co-piloot!

Voor de functie van co-piloot zoeken we – in tegenstelling tot onze pilootscholen – individuen werkzaam in een onderwijscontext. Leerkrachten, directieleden, ICT-coördinatoren, vakdidactici, noem maar op. Ook personeelsleden van scholen die graag het i-Learn portaal in een latere fase willen implementeren (als ‘implementatieschool’) kunnen zich aanmelden als co-piloot.

 
Wat mag je als co-piloot van i-Learn verwachten? Per trimester en per regio zal er een workshop voor co-piloten georganiseerd worden. Tijdens deze bijeenkomsten kijk je samen met het i-Learn project team kritisch naar de ontwikkelde producten (portaal, didactische scenario’s, leersporen, professionaliseringsformats, enz.). Jouw feedback zal in de mate van het mogelijke meegenomen worden in de verdere uitwerking en optimalisatie van de i-Learn producten. Tijdens de trimestriële workshop brainstorm je mee over de koers van het i-Learn project en over enkele kernthema’s binnen het domein van digitaal gepersonaliseerd leren.
 

Implementatiescholen

Ziet jouw school ook de kracht van digitaal-ondersteund leren? Wil je graag inzetten op onderwijs op maat van elke leerling? Wil je graag het i-Learn portaal implementeren in de lessen op jouw school? Houd dan zeker onze website, blog en nieuwsbrief in de gaten. In 2021 staat er een oproep voor implementatiescholen gepland. Je kan ook je gegevens achterlaten via dit formulier. Dan brengen we je als eerste op de hoogte wanneer we op zoek gaan naar nieuwe implementatiescholen.

Neem contact met ons op

Heb je een vraag waarop onze FAQ het antwoord schuldig moet blijven? Of zou je graag met iemand van het i-Learn team spreken? Vul dan ons contactformulier in.

Contacteer ons