i-Learn Cookie Policy

Algemeen

 

Deze cookie policy (“Cookie Policy“) regelt het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën als onderdeel van uw gebruik van onze Website (de “Website“). Deze verwerking wordt uitgevoerd door Interuniversitair Micro-Electronica Centrum vzw (hierna ‘imec’) als verantwoordelijke voor de verwerking, met zetel te Kapeldreef 75, 3001 Heverlee (België) (“wij”, “ons“), geregistreerd bij de KBO onder het nummer 0817.807.097 en met BTW nummer BE 0425.260.668, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van een toestel worden opgeslagen en bepaalde informatie bevatten, waaronder soms ook persoonsgegevens. Wanneer u onze Website en/of Diensten gebruikt, verzamelen en verwerken wij ook andere persoonlijke informatie dan via cookies en soortgelijke technologieën. Als u meer wilt weten, lees dan onze Privacyverklaring.

Door de cookies te aanvaarden nadat u op de hoogte bent gesteld van het gebruik van de verschillende types van cookies en soortgelijke technologieën op onze website, erkent u dat u deze Cookie Policy zorgvuldig heeft gelezen en dat u ermee instemt zonder voorbehoud. Zoals uiteengezet in deze Cookie Policy kunt u uw cookie-voorkeuren te allen tijde wijzigen.

Wij behouden ons het recht voor deze Cookie Policy van tijd tot tijd te wijzigen, aan te vullen of te vervangen. Dergelijke wijzigingen, toevoegingen of vervangingen zullen onder uw aandacht worden gebracht via onze Website. Als u het niet eens bent met deze wijzigingen, toevoegingen of vervangingen, vragen wij u een e-mail te sturen. Indien wij hiervan geen mededeling hebben ontvangen binnen drie (3) werkdagen nadat de wijzigingen, aanvullingen of vervangingen via onze Website u zijn meegedeeld, wordt u geacht alle wijzigingen, aanvullingen of vervangingen te hebben aanvaard.

Welke cookies & waarom

 

Wanneer u onze Website bezoekt en/of gebruikt, plaatsen wij cookies of gebruiken we soortgelijke technologieën waarmee we persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken. Dergelijke cookies en soortgelijke technologieën omvatten onder meer:

U kunt voorkomen dat niet-essentiële cookies worden geplaatst of reeds geplaatste niet-essentiële cookies verwijderen door uw voorkeuren aan te passen in de pop-up die verschijnt bij het start van uw bezoek op onze website.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u altijd contact met ons opnemen via ons e-mailadres. Blijft u ontevreden over ons antwoord, dan staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Ga voor meer informatie naar https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.