Aanbieders van professionalisering

Wat doet i-Learn?

Met i-Learn voorzien we niet alleen een online portaal, i-Learn MyWay. We vinden het ook belangrijk dat leerkrachten de juiste opleiding en begeleiding krijgen om enerzijds i-Learn MyWay efficiënt te implementeren in hun lessen en anderzijds om zich te professionaliseren in het aanbieden van digitaal leren op maat. Lesgeven met digitale hulpmiddelen vraagt immers ook van een leerkracht nieuwe vaardigheden, de goodwill om bij te leren en de nieuwsgierigheid om de leerkrachtenrol onder de loep te nemen en aan te passen aan de digitale omstandigheden. Daarom voorzien we een gevarieerd ondersteuningsaanbod, waarbij leerkrachten en/of scholen uit verschillende vormen van ondersteuning kunnen kiezen, naargelang hun eigen voorkeuren en noden.

Ondersteuning

We willen alle i-Learn leerkrachten, ICT-coördinatoren en directieleden de ondersteuning bieden die ze nodig hebben. En dit in de vorm die het best aansluit bij ieders noden, mogelijkheden en wensen. Dit voorzien we met de i-Learn Academy.

tips en tricks

Via dit platform kan een gebruiker zelfstandig aan de slag gaan met (online) ondersteuningsmateriaal, zoals e-modules, instructievideo’s of handleidingen. Met behulp van de vormingskalender op de i-Learn Academy, kan een gebruiker zich eveneens inschrijven voor vormingssessies die online of offline kunnen plaatsvinden. Een school die nood heeft aan intensievere begeleiding kan via de i-Learn Academy kosteloos een coachingstraject op maat aanvragen. In dit traject krijgt de school een coach toegewezen die een aantal coachingssessies uitwerkt en begeleidt, aangepast aan de specifieke noden en context van de school.

Dit uitgebreide aanbod van ondersteuning wordt aangeboden door i-Learn, en uitgevoerd door verschillende aanbieders van professionalisering. Voor de ‘algemenere’ vormings- en coachingssessies werken we samen met het consortium van de pedagogische begeleidingsdiensten, Fourcast en Schoolmakers. Daarnaast steunen we op de uitgebreide expertise van Brightlab voor specifieke begeleiding rond STEM en computationeel denken en het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO) voor begrijpend lezen en NT2.

Neem contact op

Heb je een vraag waarop onze FAQ het antwoord schuldig moet blijven? Of zou je graag met iemand van het i-Learn team spreken? Vul dan ons contactformulier in.

Contacteer ons