Aanbieders van professionalisering

Wat doet i-Learn?

Met i-Learn voorzien we niet alleen een online portaal, i-Learn MyWay. We vinden het ook belangrijk dat leerkrachten de juiste opleiding en begeleiding krijgen om enerzijds i-Learn MyWay efficiënt te implementeren in hun lessen en anderzijds om zich te professionaliseren in het aanbieden van digitaal leren op maat. Hiervoor creëren we een gevarieerd ondersteuningsaanbod, waarbij leerkrachten en/of scholen uit verschillende vormen van ondersteuning kunnen kiezen, naargelang hun eigen voorkeuren en noden.

Ondersteuning

We willen alle i-Learn leerkrachten, ICT-coördinatoren en directieleden de ondersteuning bieden die ze nodig hebben. En dit in de vorm die het best aansluit bij ieders noden, mogelijkheden en wensen. Dit voorzien we met de i-Learn Academy.

tips en tricks

Via dit platform kan een gebruiker zelfstandig aan de slag gaan met (online) ondersteuningsmateriaal, zoals e-modules, instructievideo’s of handleidingen. Met behulp van de vormingskalender op de i-Learn Academy, kan een gebruiker zich evengoed inschrijven voor vormingsessies die online of offline kunnen plaatsvinden. Een school die nood heeft aan intensievere begeleiding kan via de i-Learn Academy kosteloos een coachingstraject op maat aanvragen. In dit traject krijgt de school een coach toegewezen die een aantal vormingssessies uitwerkt en begeleidt, aangepast aan de specifieke noden en context van de school.

Tot slot geeft de i-Learn Academy ook toegang tot een online community waarin elke gebruiker vragen kan stellen, of suggesties en tips kan delen met het brede publiek van collega-leerkrachten in het forum. Wie geïnteresseerd is om samen met andere leerkrachten leersporen uit te werken, kan eveneens een oproep plaatsen en een online creatietraject onder begeleiding van een coach starten.

Dit uitgebreide aanbod van ondersteuning wordt aangeboden door i-Learn, en uitgevoerd door verschillende aanbieders van professionalisering zoals navormingsinstituten, pedagogische begeleidingsdiensten, lerarenopleidingen, enz. Via aanbestedingsprocedures gaan we tijdens verschillende stadia in het i-Learn project op zoek naar de geschikte partner om onze i-Learn scholen van de nodige training en begeleiding te voorzien.

Vinger aan de pols

Scholen die zich inschrijven voor het i-Learn project, krijgen de mogelijkheid om aan te geven aan welke ondersteuning zij nood hebben. Op die manier houden we de vinger aan de pols van de professionaliseringsnoden van de scholen. Om hierop in te spelen zal het professionaliseringsaanbod dus voortdurend in ontwikkeling zijn.

Neem contact op

Heb je een vraag waarop onze FAQ het antwoord schuldig moet blijven? Of zou je graag met iemand van het i-Learn team spreken? Vul dan ons contactformulier in.

Contacteer ons