Aanbieders van professionalisering

Wat doet i-Learn?

Met i-Learn voorzien we niet alleen een online portaal. We vinden het ook belangrijk dat leerkrachten de juiste opleiding en begeleiding krijgen om het portaal efficiënt te implementeren in hun lessen. Hiervoor zullen we een ondersteuningsaanbod creëren, waarbij leerkrachten een (al dan niet op maat ontworpen) opleidingstraject kunnen volgen. Dit traject is samengesteld uit verschillende ondersteuningsformats die als doel hebben de leerkracht te ondersteunen bij het gebruik van het i-Learn portaal. Zo kan bijvoorbeeld dankzij webinars, intervisiemomenten of videotutorials uitgelegd worden hoe een leerkracht best aan de slag gaat met het i-Learn portaal in een bepaalde lessituatie.

mannelijke leraar aan het bord

Binnen het i-Learn project voorzien we voor elke implementatieschool (i.e. een school die met i-Learn aan de slag gaat) opleiding en begeleiding, zowel tijdens het voorbereidingstraject als tijdens de implementatie. Dit ondersteuningstraject zal niet door het i-Learn team zelf gebeuren, maar hiervoor doen we een beroep op aanbieders van professionalisering zoals navormingsinstituten, pedagogische begeleidingsdiensten, lerarenopleidingen, enz. Via aanbestedingsprocedures gaan we tijdens verschillende stadia in het i-Learn project op zoek naar de geschikte partner om onze implementatiescholen van de nodige training en begeleiding te voorzien.

Ondersteuningsformats

Ons team is druk in de weer om het ondersteuningsluik van het i-Learn project uit te werken. Tijdens de co-creatiefase heeft het i-Learn team zelf de begeleiding van de pilootscholen op zich genomen. Voor de verdere implementatie van het i-Learn portaal zijn we echter op zoek naar partners die de trainings- en begeleidingsmomenten van de implementatiescholen kunnen begeleiden. Dit ondersteuningstraject staat nog volledig in de steigers. Samen met onze pilootscholen bekijken we momenteel welke ondersteuningsformats we best aanbieden. Mogelijke opties zijn:

tips en tricks
  • Handleidingen
  • Videotutorials
  • Individuele coachingsmomenten
  • Gebruikersforum
  • Helpdesk
  • Workshops & studiedagen
  • Best practices
  • Intervisiemomenten
  • Praktijkvoorbeelden

Toekomstmuziek

i-Learn ontwikkelt ook ondersteuningsdocumenten die aan leerkrachten handvatten aanreiken om aan de slag te gaan met het i-Learn portaal. In deze documenten worden onder meer tips gegeven over het inzetten van specifieke educatieve toepassingen (binnen het portaal) om aan een bepaalde leernood te voldoen en over hoe je dit per leerling kan aanpakken.

In de toekomst zouden we graag – in het kader van stages of opdrachten – samenwerken met lerarenopleidingen, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van ondersteuningsdocumenten en/of leersporen, en voor de ondersteuning van leerkrachten. Ben jij betrokken bij een lerarenopleiding en heb je interesse om de samenwerkingsmogelijkheden te verkennen? Contacteer ons dan via dit formulier.

Neem contact op

Heb je een vraag waarop onze FAQ het antwoord schuldig moet blijven? Of zou je graag met iemand van het i-Learn team spreken? Vul dan ons contactformulier in.

Contacteer ons