Beleidsactoren

Het i-Learn project legt de nadruk op co-creatie. We vinden het belangrijk om alle betrokken partijen te horen zodat we een duurzaam product ontwikkelen dat een breed draagvlak heeft.

Met i-Learn gaan we daarom in dialoog met het beleidsdomein van Onderwijs en Vorming. We bevragen vertegenwoordigers van onderwijsnetten en koepels, maar ook onderwijsvakbonden en onderwijsinspectie. We houden een korte lijn met de Vlaamse Onderwijsraad. We nemen bezorgdheden van deze actoren mee bij de ontwikkeling van het portaal en stemmen op geregelde tijdstippen onderling af, zodat i-Learn door alle onderwijsactoren als waardevolle aanvulling op het huidige onderwijslandschap ervaren wordt.

Door met verschillende actoren te spreken, komen bijvoorbeeld deze vragen op de voorgrond:

  • Kunnen we met i-Learn zorgen voor planlastverlaging van de leerkracht, zonder de autonomie van de leerkracht in het gedrang te brengen?

i-Learn heeft niet de bedoeling om de leerkracht te vervangen door een online leeromgeving. Integendeel: de leerkracht zal dankzij het i-Learn portaal nog meer aandacht kunnen besteden aan het leertraject van elke individuele leerling. Dankzij het gericht inzetten van educatieve technologie kan onder meer de planlast van de leerkracht naar beneden en kan er tijdens de lessen toch meer gedifferentieerd worden.

  • Bestaat er een manier om met i-Learn de kloof tussen leerlingen te verkleinen?

Verschillende leerlingen hebben verschillende niveaus en ook andere manieren van leren en informatie verwerken. Door op maat van het kind te werken met i-Learn MyWay, kunnen verschillende noden van leerlingen gemakkelijker opgevangen worden, wat elke leerling uiteindelijk ten goede komt. Het is moeilijker in te schatten in hoeverre i-Learn de socio-economische kloof tussen leerlingen kan helpen overbruggen, omdat de aard van het portaal digitaal is en de digitale kloof vaak thuis ontstaat. We nemen dit mee als aandachtspunt.

  • Hoe zorgen we ervoor dat gepersonaliseerd leren het collectieve leergebeuren niet in de weg staat?

Het is zeker niet de bedoeling dat i-Learn het collectieve leergebeuren zal vervangen. i-Learn MyWay is enkel een extra hulpmiddel voor de leerkracht om gepersonaliseerd te werken in de klas, wat vroeger ook gebeurde maar waarbij de leerkracht zelf aangepast materiaal diende te voorzien.

Dit is uiteraard enkel een selectie van vraagstukken die werden besproken met beleidsactoren. Nog meer gelijkaardige vragen kwamen aan bod met als doel het Vlaamse onderwijs naar een hoger niveau te tillen.

Neem contact met ons op

Heb je een vraag waarop onze FAQ het antwoord schuldig moet blijven? Of wil je graag een gesprek met ons? Laat het dan weten via ons contactformulier.

Contacteer ons