Onderzoek

Wist je dat het i-Learn project ook wetenschappelijk onderzoek omvat? Op deze pagina kan je een overzicht vinden van alle onderzoeksprojecten die met het i-Learn project te maken hebben en/of data uit het i-Learn portaal verwerken.

Wat is digitaal gepersonaliseerd leren?

Er wordt de laatste tijd veel geschreven en gesproken over digitaal gepersonaliseerd leren. Het gebruik van digitaal gepersonaliseerde tools kan vele voordelen bieden voor leerlingen en leerkrachten (vb. individuele feedback, aantrekkelijk narratief, dashboards, …). Er werd hiervoor reeds een grote variëteit aan tools ontwikkeld. Dit heeft ook als gevolg dat er veel omschrijvingen bestaan rond wat digitaal gepersonaliseerd leren nu precies is. Binnen i-Learn wordt geprobeerd om een allesomvattende definitie te vormen op basis van diverse onderzoeksliteratuur. Daarnaast wordt de variëteit aan tools ook in kaart gebracht.

Onderzoeker: Rani Van Schoors

Gerelateerde blogposts: 5 tips over gepersonaliseerd leren

Percepties van leerkrachten in Vlaanderen over digitaal gepersonaliseerd leren

Leerkrachten worden te weinig gehoord. Het is een terechte kritiek die veelal weerklinkt bij onderwijsvernieuwing. Heel wat leerkrachten maken reeds gebruik van digitale leermiddelen in de klas, maar binnen i-Learn gaan we nog een stapje verder en streven we ernaar digitaal gepersonaliseerd leren mogelijk te maken voor alle leerlingen. Hoe staan leerkrachten hiertegenover? Op welke manier differentiëren ze momenteel in de klas? Wat zijn valkuilen? Binnen i-Learn trachten we dit in kaart te brengen, want enkel door rekening te houden met de stemmen uit het onderwijsveld heeft i-Learn kans op slagen.

Onderzoekers: Kamakshi RajagopalStefanie VanbecelaereRani Van Schoors

Gerelateerde blogposts: nodenbepaling i-Learn, kwaliteitsvol onderwijs, grootschalige bevraging

Dit onderzoek kreeg toestemming van de ethische commissie van de KU Leuven, dossiernummer G-2019 10 1798.

Evaluatie van adaptieve onderwijstools

Hoewel er veel verschillende digitale tools bestaan om leren te ondersteunen, is er weinig geweten over de impact van deze tools op leren. Adaptieve tools schatten de vaardigheid van de leerling in tijdens het leren en zijn daardoor in staat om oefeningen op maat van elke leerling aan te bieden. Binnen i-Learn doen we onderzoek naar de mate waarin leerlingen betere leerresultaten halen na een training met een adaptieve tool. Daarnaast peilen we ook naar hoe graag leerlingen met adaptieve tools leren. Op basis van die resultaten onderzoeken we hoe het gebruik van adaptieve tools kan leiden tot maximale leerkansen.

Onderzoeker: Stefanie Vanbecelaere

Gerelateerde blogposts: Vlaamse leerkrachten en digitale tools

Leren modeleren, terwijl het gebeurt

Vaak biedt een online leeromgeving de mogelijkheid om – van elke lerende – moment-tot-momentinformatie bij te houden. Deze informatie is vaak divers: van keuzes binnen de leeromgeving, over de snelheid van bepaalde acties, tot de correctheid van gegeven antwoorden. Binnen i-Learn onderzoeken we hoe we deze informatie kunnen combineren om het niveau en ook de vooruitgang van elke lerende betrouwbaar in te schatten. Want een betrouwbare inschatting van elke lerende, maakt doeltreffend gepersonaliseerd leren mogelijk.

Onderzoekers: Sohum BhattDries Debeer

Adaptiviteit in online leeromgevingen: theorie en praktijk

Een adaptieve leeromgeving past zijn inhoud, volgorde, snelheid, … aan op maat van de lerende. Het doel is: leren stimuleren, door de juiste inhoud, voor de juiste lerende, op het juiste moment aan te bieden. Het adaptiviteitsonderzoek binnen i-Learn richt zich enerzijds op het ontwikkelen van nieuwe adaptiviteitsalgoritmes. Anderzijds zoekt het oplossingen om adaptiviteit in de praktijk te implementeren, bijvoorbeeld in een bestaande online leeromgeving. Want ook daarvoor is maatwerk nodig.

Onderzoekers: Dries DebeerStefanie Vanbecelaere

Gerelateerde blogposts: adaptief leren is leren op maat, nut van adaptiviteit

Metacognitie modelleren om gepersonaliseerd leren te stimuleren

Metacognitie is het vermogen van een persoon om na te denken over hoe hij of zij denkt. Het is een overkoepelende term voor mentale processen die ook een invloed hebben op hoe iemand leert. Meer precies helpt metacognitie iemand door een leertaak te gidsen. Zo is bijvoorbeeld bekent dat metacognitie een positieve impact heeft op schoolresultaten. Het is echter niet eenvoudig om iemands metacognitie te meten of in te schatten. Binnen i-Learn vragen we ons af of we op basis van online leergedrag de metacognitie van leerlingen tussen 8 en 18 jaar kunnen bepalen. Het doel is om zo leeractiviteiten aan te bevelen (aan leerkrachten en leerlingen) die de metacognitie tijdens het leren stimuleren, en dat op een gepersonaliseerde manier.

Onderzoeker: Sohum Bhatt

Dit onderzoek kreeg toestemming van de ethische commissie van de KU Leuven, dossiernummer G-2020-2248-R2(MIN).

Learning analytics voor basisscholen en middelbare scholen

Learning analytics, het gebruik van event-, log-, en clickstream-data om leren en leeromgevingen te analyseren, is een groeiend veld in het onderwijs en in de samenleving. Het biedt de mogelijkheid om leerkrachten en docenten meer informatie te geven, studenten betere feedback te geven, en het leren te personaliseren. Tot hiertoe richtten de meeste toepassingen van learning analytics zich echter enkel op het hoger onderwijs. Binnen i-Learn verleggen we deze focus en gaan we na of en hoe learning analytics kan worden gebruikt specifiek in het basis- en secundair onderwijs.

Onderzoeker: Sohum Bhatt

Gerelateerde blogposts: aanbevelingssystemen, het nut van learning analytics

Digitaal gepersonaliseerd leren om programmeren aan te leren

De digitale revolutie heeft een grote impact op het onderwijs. Het is echter niet vanzelfsprekend om altijd mee te zijn met nieuwe vakdomeinen, laat staan lessen ontwerpen om nieuwe competenties aan te leren aan leerlingen. Eén zo’n thema dat de laatste tijd aan populariteit wint is computationeel denken, meer specifiek programmeren. Aangezien het voor leerkrachten niet makkelijk is geschikte tools te vinden die dan ook nog eens rekening houden met grote verschillen in leerlingen hun voorkennis of interesses, zetten we binnen i-Learn hiervoor een onderzoek op. Aan de hand van design-based research onderzoek (nauwe samenwerking met leerkrachten en leerlingen) ontwikkelen we een adaptief leerspoor met oefeningen om leerlingen in de eerste graad van het secundair onderwijs te leren programmeren. Daarnaast gaan we ook op zoek naar hoe leerkrachten met die adaptieve tools aan de slag gaan en wat hun percepties hierover zijn. Op die manier proberen de onderzoekers principes vorm te geven die kunnen helpen bij de implementatie van digitaal gepersonaliseerde tools.

Onderzoekers: Sohum Bhatt – Rani Van Schoors

Gerelateerde blogposts: computationeel denken als focus