Wie zijn wij?

Voor de financiële middelen en voor het identificeren van synergieën rond juridische, ethische en maatschappelijke aspecten van datatoepassingen kan het programma steunen op Departement EWI.

Website EWI

Voor de financiële ondersteuning van het programma, voor advies rond aankoop-technische aspecten, en voor het identificeren van synergieën voor de onderzoeksagenda omtrent digitalisering en mediawijsheid, ​kan i-Learn rekenen op het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen.

website VLAIO

Voor het faciliteren van de contacten met de juiste onderwijsactoren, het valideren van de stakeholder management strategie en van de programmadoelstellingen, kan i-Learn rekenen op de hulp en unieke expertise van het Departement Onderwijs en Vorming.

Website Onderwijs en Vorming

Als schakel tussen het beleid en de scholen, leerkrachten, leerlingen en ouders, kan i-Learn rekenen op de steun van AGODI.

Website AGODI

Voor een goede alignering rond de eindtermen kan i-Learn rekenen op de steun van AHOVOKS.

Website AHOVOKS

Voor het bepalen van de onderwijs-technologische noden en voor het ontwerpen van didactische scenario’s en begeleidingsformats, kan i-Learn rekenen op de expertise van KU Leuven onderwijsbeleid.

Website KU Leuven

Voor stakeholder management (strategie en uitvoering), voor de technologische nodenbepaling, benchmarking en evaluatie van het programma, kan i-Learn rekenen op de expertise van ITEC, een onderzoeksgroep van imec bij KU Leuven.

Website ITEC

i-Learn kan rekenen op imec voor privacy en security, impact evaluatie, juridische ondersteuning, aanbesteding voor de technologische en didactische uitrol, programma management,  communicatie en operationele sturing.

Website imec