Over het i-Learn project

Kinderen en juffrouw met tablet in de klas

Digitaal gepersonaliseerd leren, de toekomst

Digitaal gepersonaliseerd leren, de toekomst

Met i-Learn willen we de drempel voor het gebruik van educatieve technologie tijdens de les verlagen. Klassen in het lager en secundair onderwijs zijn erg heterogeen en stellen leerkrachten voor een grote uitdaging. Hoe zorg je ervoor dat je lessen aangepast zijn aan het niveau van elke leerling? Gepersonaliseerd digitaal leren kan hiervoor de oplossing bieden. Dankzij digitale tools is het mogelijk om het leertraject van een leerling te personaliseren. Zo kan je als leerkracht je lesinhoud aanpassen aan het niveau én het tempo van elke leerling.
Het i-Learn project ontwikkelde een online portaal waarop educatieve toepassingen op een toegankelijke manier beschikbaar worden gesteld. Om door het bos de bomen nog te kunnen zien, voorziet het project ook de nodige begeleiding en coaching van leerkrachten om het portaal optimaal te gebruiken in hun lessen. En dit alles in co-creatie met Vlaamse scholen en leerkrachten: samen creëren we de tools om het Vlaamse onderwijs naar een hoger niveau te tillen.

Context

Onze heterogene en multiculturele samenleving stelt ons voor heel wat uitdagingen. Ook de samenstelling van de klassen in onze scholen wordt steeds gevarieerder. Voor leerkrachten wordt het daardoor steeds moeilijker om een lesstijl te hanteren die werkt voor elke leerling. Sommige kinderen leren sneller en hebben behoefte aan meer uitdaging. Het ene kind wil liever spelenderwijs in groep leren, het andere werkt liever alleen of met een vriend.

Technologie kan helpen om in te spelen op de verschillende voorkeuren en op het potentieel van elke leerling. Gepersonaliseerd digitaal leren laat bijvoorbeeld toe om te differentiëren, om leerlingen uit te dagen en hun betrokkenheid te verhogen. Het kan leerkrachten sneller inzicht geven in leerprocessen van leerlingen en hen zo ook helpen bij de identificatie van leerlingen die dreigen af te haken.

Leren op maat van elk kind wordt internationaal gezien als de toekomst van ons onderwijs. Het belang van gepersonaliseerd leren werd al in 2011 onderlijnd door de Europese Commissie. In de afgelopen jaren zijn dan ook verschillende initiatieven ontstaan rond personalisatie. In het Vlaamse onderwijs worden de mogelijkheden van digitale tools echter onderbenut.

Met het i-Learn project wil de Vlaamse overheid inzetten op verantwoord en duurzaam gebruik van technologie, om leerkrachten te helpen personalisatie te implementeren in de Vlaamse lagere en secundaire scholen.

stapel boeken over training

Wat voorzien wij?

Concreet voorzien wij een online portaal, i-Learn MyWay, waar softwareproviders hun digitale toepassingen voor gepersonaliseerd leren kunnen inpluggen. Het portaal met de toepassingen zal gratis ter beschikking worden gesteld aan alle Vlaamse lagere en secundaire scholen gedurende de looptijd van het project.

Daarnaast voorziet i-Learn ook gratis de nodige training en begeleiding voor leerkrachten via een i-Learn Academy, met behulp van de Vlaamse coachingsinstituten en begeleidingsdiensten, om die toepassingen op een zo concreet en efficiënt mogelijke manier in te zetten in de klaspraktijk.

Aanpak & timing

Het i-Learn project heeft als doel om een succesvolle implementatie van het online portaal te voorzien in minstens 10% van de Vlaamse lagere en secundaire scholen.

De opbouw van MyWay gebeurde in co-creatie met scholen en leerkrachten zodat het voldoet aan de actuele noden binnen het onderwijs. Meer informatie over de voorbereidende trajecten vind je op onze blog en in onze nieuwsbrief.

De lancering van MyWay gebeurde in september 2021. Scholen kunnen gratis deelnemen tot eind augustus 2024.

Meer informatie over MyWay is te vinden op onze website voor scholen, i-learn.be.

Meer informatie

Hoe gaan we te werk?

Om de onderwijstechnologische noden en wensen in kaart te kunnen brengen, heeft ons programmateam in de eerste plaats een literatuuronderzoek, een marktanalyse van wat in binnen- en buitenland aan oplossingen bestaat en focusgesprekken met onderwijsactoren opgestart. Welke digitale leeromgevingen hebben scholen nodig? Aan welke technologische en didactische kenmerken moeten die voldoen?

Via marktbevragingen hebben we de mening van experts in het veld in kaart gebracht (educatieve software ontwikkelaars, opleidingsverstrekkers, begeleidingsdiensten,…). Op die manier kunnen we de juiste keuzes maken, om in de verdere uitvoering van het programma technologie te ontwikkelen of aan te kopen die aansluit bij de noden en mogelijkheden van het onderwijsveld.

Via openbare aanbestedingen gingen we op zoek naar de juiste partners voor de ontwikkeling van het portaal, de begeleiding van scholen en leerkrachten, en educatieve applicaties. Dankzij de input en feedback van de pilootscholen en onze co-piloten geven we het i-Learn portaal vorm. Disclaimer: de gebruikers van de i-Learn website en tools zijn niet verplicht om feedback te geven, maar in het geval ze dit wel doen, wordt deze feedback geacht toe te behoren aan de partners van i-Learn die deze vrij en naar eigen goeddunken mogen gebruiken.