Privacy verklaring

i-Learn is een project van imec en de Katholieke Universiteit Leuven dat gesteund wordt door de Vlaamse overheid.

Interuniversitair Micro-Electronica Centrum vzw (hierna ‘imec’), Kapeldreef 75, 3001 LEUVEN, is verantwoordelijk voor het verwerken van jouw persoonsgegevens.

Waarom verzamelen we jouw persoonsgegevens?

1. Meedenken rond relevante topics:

Voor het programma i-Learn, gepersonaliseerd digitaal leren in het Vlaamse onderwijs nodigen de projectpartners (Kabinet en Departement EWI, Kabinet en Departement Onderwijs, Agentschap innoveren en ondernemen, imec, en KU Leuven) stakeholders met kennis en ervaring omtrent digitale oplossingen voor gepersonaliseerd leren voor het onderwijs enerzijds en opleidingstrajecten anderzijds uit om deel te nemen aan een marktbevraging. Via de marktbevraging willen we inzicht krijgen in de noden en verwachtingen van zowel commerciële als niet commerciële marktspelers met kennis en ervaring omtrent digitale oplossingen voor gepersonaliseerd leren voor het onderwijs enerzijds en opleidingsproviders anderzijds die navormingen aanbieden aan scholen, leerkrachten, ICT coördinatoren en pedagogisch ondersteuners.
Om je te contacteren over de marktbevraging hebben we jouw persoonsgegevens nodig.

2. Registreren voor events:

Om je te registreren en te contacteren voor onze events, hebben we jouw contactgegevens nodig. Ook andere informatie, zoals dieetvoorkeuren om catering te kunnen voorzien.

3. Registeren voor nieuwbrieven:

Indien je hebt aangegeven dat je ook de nieuwsbrief van i-Learn wilt ontvangen, worden jouw persoonsgegevens ook gebruikt om deze nieuwsbrief op te sturen.

Indien je akkoord gaan met de voorwaarden in deze privacy verklaring, geef je imec toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig deze privacy verklaring. Jouw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de hierboven beschreven doeleinden. U heeft het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken, zonder hiervoor een reden te moeten opgeven. U kan dit doen door een eenvoudig mailtje ; we verwerken je verzoek zo snel mogelijk.

4. Verwerken van persoonsgegevens via ‘contact’ :

Om de vragen via ons contactformulier op de website te beantwoorden.

5. Registraties als co-piloot of implementatieschool voor het project:

Zodat we je kandidatuur om co-piloot of implementatieschool te worden van het i-Learn project kunnen registreren.

6. Onder de aandacht brengen van een educatieve toepassing:

We voorzien een formulier dat software providers kunnen invullen om een applicatie onder onze aandacht te brengen zodat we kunnen overwegen om deze op te nemen in het portaal. Hier vragen we ook product specifieke informatie.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

We verzamelen volgende persoonsgegevens:

  • Voornaam
  • Achternaam
  • Jobfunctie
  • E-mail
  • Bedrijf/organisatie/school
  • Dieetvoorkeuren kunnen gevraagd worden om catering services aan te bieden tijdens events
  • Vrije invulvelden (contactformulier)

Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met de andere partners binnen het i-Learn project zodat zij je kunnen informeren over de marktbevraging en i-Learn evenementen, en indien je hiermee hebt ingestemd, om je de nieuwsbrief te bezorgen.

Voor het uitsturen van de mailings en van online bevragingen, werken we samen met Mailchimp en Qualtrics.
Voor het organiseren van events kunnen we samenwerken met bepaalde dienstverleners zoals catering diensten, printers, etc.

Imec zal er op toezien dat je gegevens steeds voldoende beschermd worden en dus enkel naar landen of organisaties of sectoren gaan die een gelijkwaardige bescherming garanderen.

Jouw rechten

We verzamelen jouw gegevens onder de grondslag toestemming. Je hebt echter altijd het recht om deze toestemming terug te trekken. Je hebt ook het recht op beperking van de gegevensverwerking, recht op gegevensoverdracht, en recht op bezwaar.

Je hebt altijd het recht om toegang te krijgen tot je Persoonsgegevens. Zo kan je ons ook vragen om onjuiste gegevens te verbeteren of al je gegevens te laten verwijderen. Dat kan je eenvoudig doen per mail.

Technische en organisatorische maatregelen en bewaartermijn.

Imec heeft gepaste technische en organisatorische maatregelen genomen, die zijn geïncorporeerd in interne information security documenten, om jouw persoonsgegevens te beveiligen.

Jouw persoonsgegevens worden bewaard gedurende een termijn van 3 jaar na laatste contact.

Contact

Voor vragen gerelateerd aan deze privacyverklaring, stuur ons een mail.

Voor meer informatie over hoe imec omgaat met jouw persoonsgegevens, kijk dan hier.