Vak- en doelgroepspecifieke organisaties

Bij i-Learn vinden we het belangrijk om een duurzaam product te ontwikkelen. Een product dat voldoet aan de noden binnen het onderwijs. Daarom werd het portaal in co-creatie gebouwd met onze pilootscholen. Zo zijn we zeker dat het beantwoordt aan de noden van onze gebruikers.

Natuurlijk vinden we niet alleen de input van leerkrachten en leerlingen belangrijk; we zijn evenmin de expertise van vak- en doelgroepspecifieke organisaties uit het oog verloren tijdens de ontwikkeling van ons portaal.

kind met puzzelstuk

Zo gingen we in dialoog met verschillende organisaties die ons inzicht gaven in de aanpak van specifieke domeinen, zoals bijvoorbeeld organisaties die werken rond STEM. Met onze projectpartner Brightlab haalden we op dit vlak ook heel wat expertise in huis. Ook voor taal en andere domeinen hadden we specifieke aandacht. i-Learn MyWay is een portaal dat voor alle leerlingen een meerwaarde kan betekenen, ongeacht achtergrond of leerniveau. We gingen het gesprek aan met organisaties die werken met leerlingen uit anderstalige gezinnen, hoogbegaafde leerlingen, leerlingen met leerproblemen of andere specifieke leernoden. Ze hielpen ons het portaal toegankelijk en waardevol te maken voor elke leerling. Tot slot was het voor ons – zeker nu we de invloed van een wereldwijde pandemie gezien hebben – interessant in gesprek te gaan met organisaties die ervaring hebben met afstandsonderwijs.

Neem contact met ons op

Bovenstaande opsomming is niet exhaustief. Werk je zelf bij een vak- of doelgroepspecifieke organisatie en wil je graag een gesprek met ons? Laat het dan weten via ons contactformulier.

Contacteer ons