Aanbieders prototype

Op deze pagina vind je een overzicht van alle software providers die toegang hebben tot jouw gegevens als je met het i-Learn portaal werkt. Het gaat om organisaties die software aanleveren die in het project en het portaal gebruikt wordt. Niet alle organisaties zullen toegang hebben tot jouw gegevens, aangezien dit afhangt van de tools die door de leerkracht geselecteerd werden.