Co-pilootworkshop 1c

08 juni 2020 - 08 juni 2020 | 14:00 - 16:00 virtueel

In juni plannen we onze eerste co-pilootsessie. Omwille van corona zal deze sessie virtueel moeten plaatsvinden. Om alles vlot te laten verlopen hebben we ervoor geopteerd om 3 virtuele sessies te organiseren zodat elke workshop zo optimaal mogelijk kan verlopen, met een beperkt aantal aanwezigen per sessie. Zo is er voldoende ruimte om naar de input van elke co-piloot te luisteren.

Tijdens deze eerste co-pilootworkshop zullen we het i-Learn project ook nog eens kort voorstellen. Vervolgens willen we graag met de participanten dieper ingaan op enkele thematische vragen over digitaal gepersonaliseerd leren. Hiermee kunnen we polsen of we met het i-Learn project op koers zitten of dat we hier en daar een bijsturing zullen moeten doen om aan bepaalde noden te voldoen.