Algemeen

Wat is i-Learn?

i-Learn is een project dat gesteund wordt door de Vlaamse overheid en dat van start is gegaan in september 2019. Het i-Learn team wil, in nauwe samenwerking met Vlaamse (lagere en secundaire) scholen en leerkrachten, een online portaal creëren waarop softwareproviders hun digitale toepassingen voor gepersonaliseerd leren beschikbaar kunnen stellen. Deze educatieve technologie stelt leerkrachten in staat om een leertraject op maat van elke leerling te creëren.

Dankzij het portaal worden nuttige applicaties op één centrale plek verzameld. Om ervoor te zorgen dat elke leerkracht deze digitale tools op een zo concreet en efficiënt mogelijke manier kan inzetten in de eigen klaspraktijk voorziet het project ook de nodige coaching en begeleiding.

Wat is digitaal gepersonaliseerd leren?

Digitaal gepersonaliseerd leren is een vorm van leren die plaatsvindt in een digitale leeromgeving die zich aanpast aan de leerling waardoor de leeractiviteiten op maat van de leerling zijn. Een voorbeeld hiervan is een toepassing voor het oefenen van Engelse grammatica die de oefeningen automatisch aanpast naargelang de leerling meer of minder fouten maakt. Er kan ook gedifferentieerd worden op basis van onder meer leerstijl, interesse, motivatie en voorkennis. Het doel is om het leerproces van leerlingen individueel of in groep te optimaliseren.

Voor welke leerjaren is i-Learn bedoeld?

i-Learn MyWay kan gebruikt worden in alle leerjaren van het gewoon lager en secundair onderwijs. Scholen uit het buitengewoon onderwijs zijn eveneens welkom binnen het i-Learn traject. Er is echter geen specifieke focus op deze doelgroep bij de keuze van educatieve tools. 

Dit betekent dat het portaal niet bedoeld is voor het kleuteronderwijshoger onderwijs of volwassenenonderwijs. 

Wat is de kostprijs om als school het i-Learn portaal te gebruiken?

iLearn is een project in opdracht van de Vlaamse Overheid. Wanneer een school deelneemt aan het i-Learn project, wordt hiervoor geen prijs aangerekend aan de school. Bij deelname heeft een school  toegang tot de hele bibliotheek van gekoppelde tools en krijgt ze toegang tot het volledige ondersteuningsaanbodWe kunnen echter geen uitspraken doen over het prijsmodel na de overdracht van het project naar de Vlaamse Overheid in 2023.

Gaat i-Learn MyWay de leerkracht vervangen?

Het i-Learn portaal wil de leerkracht niet vervangen. Met i-Learn willen we leerkrachten de mogelijkheid geven om met digitale tools aan personalisatie te doen in of naast hun klascontext. De leerkracht zal dankzij i-Learn MyWay nóg meer aandacht kunnen besteden aan het leertraject van elke individuele leerling. Dankzij het gericht inzetten van educatieve technologie kan de planlast van de leerkracht naar beneden en kan er toch meer gedifferentieerd worden.

Waar vind ik meer informatie over jullie producten?

Op onze infowebsite www.i-learn.be kan je meer informatie vinden over onze producten, i-Learn MyWay en de i-Learn Academy. We geven je er een handig overzicht van de functionaliteiten, de educatieve tools en de begeleidingsformules die we met i-Learn gratis ter beschikking stellen van leerkrachten.

Hoe betrekken jullie het onderwijsveld bij de ontwikkeling van het portaal?

Het i-Learn project legt de nadruk op co-creatie. We willen een portaal bouwen dat voldoet aan de actuele noden binnen het onderwijs. Daarom hebben we vanaf de start van het project ingezet op samenwerking met het onderwijsveld. Naast twee bevragingen over de toepassing van educatieve technologie in de klas gaan we ook actief in dialoog met leerkrachten en directies. Zo werken we samen met 12 pilootscholen die actief meedenken over de ontwikkeling en inhoud van het portaal, evenals onze ondersteuning. Deze pilootscholen testen het prototype uit in hun klassen tijdens het schooljaar 2020-2021. Op basis van hun feedback bouwen we dan het finale portaal. Naast pilootscholen doen we ook beroep op co-piloten, individuen die werkzaam zijn in een onderwijscontext en die actief willen meedenken over het onderwijs van de toekomst. Tot slot gaan we ook geregeld in overleg met de onderwijskoepels en andere onderwijsactoren.

Wat is het verschil tussen i-Learn en Smart Education@Schools?

iLearn is een project dat als doel heeft om een online portaal voor digitaal gepersonaliseerd leren te ontwikkelen. Wij zorgen dus niet voor de ondersteuning van andere projecten. Smart Education@Schools is daarentegen een innovatieprogramma voor leerkrachten in het basis- en secundair onderwijs en in de volwasseneneducatie die de uitdagingen van hun onderwijspraktijk willen aanpakken met slimme educatieve technologie. Smart Education @ Schools zorgt voor begeleiding van scholen die innovatieve ideeën hebben om educatieve technologie in hun scholen te implementeren. Om hun ideeën te realiseren kunnen scholen samenwerken met kennisinstellingen, bedrijven en andere partners. Via een jaarlijkse open oproep kunnen consortia projecten indienen om subsidie te bekomen. 

Wat is het verschil tussen i-Learn en KlasCement?

KlasCement is een website waarop leerkrachten gratis lesmateriaal eninspiratie kunnen delen met andere leerkrachten (interessante websites, opleidingsaanbieders, … ) . 

i-Learn biedt een portaal aan waarop leerkrachten educatieve leertrajecten op maat van hun leerlingen kunnen creëren en opvolgen. Deze leertrajecten kunnen gebruikmaken van digitaal lesmateriaal in educatieve tools, met een focus op gepersonaliseerd leren.  

Waar KlasCement lesmateriaal verzamelt, zal i-Learn het mogelijk maken lesmateriaal te kneden tot leertrajecten op maat van de leerling met behulp van digitale educatieve tools. 

Hoe kan ik me aanmelden voor jullie nieuwsbrief?

Je kan je registreren op onze projectnieuwsbrief door dit formulier in te vullen. Deze nieuwsbrief is bedoeld voor alle stakeholders van i-Learn: scholen, software ontwikkelaars, aanbieders van professionalisering, beleidsactoren en vak- en doelgroepoverschrijdende organisaties. Via de nieuwsbrief informeren we je over de stand van zaken binnen het i-Learn project. We delen eveneens interessante blogposts over uiteenlopende onderwerpen: mijlpalen binnen het project, onderzoeksprojecten, boeiende interviews met de i-Learn teamleden,…

Wil je graag een seintje wanneer er een nieuwe tool in ons portaal zit? Dan is het interessant om je te abonneren op onze i-Learn updates. Dit doe je via onze infowebsite voor scholen. Deze i-Learn updates zijn beperkter in opzet dan de projectnieuwsbrief.

Wil je graag volledig op de hoogte blijven van alle nieuws omtrent i-Learn? Dan loont het om zowel op de projectnieuwsbrief als op de i-Learn updates in te tekenen.

Ik heb een tip voor jullie. Hoe kan ik deze tip doorgeven?

Met tips zijn we altijd blij. Je kan hiervoor ons contactformulier invullen.  

Wat gebeurt er na afloop van het i-Learn project?

Duurzaamheid is een belangrijke pijler in het project. We zijn volop bezig met het uitzetten van een strategie om i-Learn na de projectfase verder te zetten samen met de Vlaamse overheid.

Terug naar overzicht