Algemeen

Gaat i-Learn de leerkracht vervangen?

Het i-Learn portaal wil de leerkracht niet vervangen. Met i-Learn willen we leerkrachten de mogelijkheid geven om met digitale tools aan personalisatie te doen in of naast hun klascontext. De leerkracht zal dankzij het i-Learn portaal nóg meer aandacht kunnen besteden aan het leertraject van elke individuele leerling. Dankzij het gericht inzetten van educatieve technologie kan de planlast van de leerkracht naar beneden en kan er toch meer gedifferentieerd worden.

Hoe betrekken jullie het onderwijsveld bij de ontwikkeling van het portaal?

Het i-Learn project legt de nadruk op co-creatie. We willen een portaal bouwen dat voldoet aan de actuele noden binnen het onderwijs. Daarom hebben we vanaf de start van het project ingezet op samenwerking met het onderwijsveld. Naast twee bevragingen over de toepassing van educatieve technologie in de klas gaan we ook actief in dialoog met leerkrachten en directies. Zo werken we samen met 12 pilootscholen die actief meedenken over de ontwikkeling en inhoud van het portaal, evenals onze ondersteuning (didactische scenario’s en professionalisering). Deze pilootscholen testen het prototype uit in hun klassen tijdens het schooljaar 2020-2021. Op basis van hun feedback bouwen we dan het finale portaal. Naast pilootscholen doen we ook beroep op co-piloten, individuen die werkzaam zijn in een onderwijscontext en die actief willen meedenken over het onderwijs van de toekomst. Tot slot gaan we ook geregeld in overleg met de onderwijskoepels en andere onderwijsactoren.

Wanneer zal het i-Learn portaal beschikbaar zijn?

We zijn momenteel samen met onze partner AE het prototype van het portaal aan het ontwikkelen. Dit zal uitgebreid getest worden door onze pilootscholen tijdens het schooljaar 2020-2021. In 2021 starten we met de bouw van het definitieve portaal. Houd onze kanalen in het oog om op de hoogte te blijven van de laatste stand van zaken.  

Wat gebeurt er na afloop van het i-Learn project? Blijft het portaal dan nog drempelvrij beschikbaar?

i-Learn loopt niet af na 2021. Duurzaamheid is een belangrijke pijler in het project. We zijn volop bezig met het uitzetten van een strategie om i-Learn na de projectfase verder te zetten samen met de Vlaamse overheid.

Wat is digitaal gepersonaliseerd leren?

Digitaal gepersonaliseerd leren is een vorm van leren die plaatsvindt in een digitale leeromgeving die zich aanpast aan de leerling waardoor de leeractiviteiten op maat van de leerling zijn. Een voorbeeld hiervan is een toepassing voor het oefenen van Engelse grammatica die de oefeningen automatisch aanpast naargelang de leerling meer of minder fouten maakt. Er kan ook gedifferentieerd worden op basis van onder meer leerstijl, interesse, motivatie en voorkennis. Het doel is om het leerproces van leerlingen individueel of in groep te optimaliseren.

Ik heb een tip voor jullie. Hoe kan ik deze tip doorgeven?

Met tips zijn we altijd blij. Je kan hiervoor ons contactformulier invullen.  

Hoe kan ik me aanmelden voor jullie nieuwsbrief?

Je kan je registreren op onze nieuwsbrief door dit formulier in te vullen.  

Wat is de kostprijs om als school het i-Learn portaal te gebruiken?

i-Learn is een testproject. De pilootscholen zullen het prototype van het portaal drempelvrij kunnen gebruiken tijdens het schooljaar 2020-2021. Voor de verdere implementatie van het definitieve portaal onderzoeken we momenteel de mogelijkheden. 

Wat is i-Learn?

i-Learn is een project dat gesteund wordt door de Vlaamse overheid en dat van start is gegaan in september 2019. Het i-Learn team wil, in nauwe samenwerking met Vlaamse (lagere en secundaire) scholen en leerkrachten, een online portaal creëren waarop softwareproviders hun digitale toepassingen voor gepersonaliseerd leren beschikbaar kunnen stellen. Deze educatieve technologie stelt leerkrachten in staat om een leertraject op maat van elke leerling te creëren.

Dankzij het portaal worden nuttige applicaties op één centrale plek verzameld. Om ervoor te zorgen dat elke leerkracht deze digitale tools op een zo concreet en efficiënt mogelijke manier kan inzetten in de eigen klaspraktijk voorziet het project ook de nodige coaching en begeleiding.

Wat is het verschil tussen i-Learn en Smart Education@Schools?

iLearn is een project dat als doel heeft om een online portaal voor digitaal gepersonaliseerd leren te ontwikkelen. Wij zorgen dus niet voor de ondersteuning van andere projecten. Smart Education@Schools is daarentegen een innovatieprogramma voor leerkrachten in het basis- en secundair onderwijs en in de volwasseneneducatie die de uitdagingen van hun onderwijspraktijk willen aanpakken met slimme educatieve technologie. Smart Education @ Schools zorgt voor begeleiding van scholen die innovatieve ideeën hebben om educatieve technologie in hun scholen te implementeren. Om hun ideeën te realiseren kunnen scholen samenwerken met kennisinstellingen, bedrijven en andere partners. Via een jaarlijkse open oproep kunnen consortia projecten indienen om subsidie te bekomen. 

Wat is het verschil met SmartSchool?

Smartschool is een digitaal schoolplatform dat voornamelijk hulpmiddelen voor administratie, rapportering en communicatie tussen directie, leerkrachten, leerlingenbegeleiders, leerlingen en ouders aanbiedt. iLearn is daarentegen een online portaal voor digitaal gepersonaliseerd leren. Het verzamelt educatieve toepassingen om onderwijs op maat aan te bieden. Beide tools zijn dus complementair. 

Terug naar overzicht