Leerkrachten

Gaat i-Learn MyWay de leerkracht vervangen?

Het i-Learn portaal wil de leerkracht niet vervangen. Met i-Learn willen we leerkrachten de mogelijkheid geven om met digitale tools aan personalisatie te doen in of naast hun klascontext. De leerkracht zal dankzij i-Learn MyWay nóg meer aandacht kunnen besteden aan het leertraject van elke individuele leerling. Dankzij het gericht inzetten van educatieve technologie kan de planlast van de leerkracht naar beneden en kan er toch meer gedifferentieerd worden.

Kan ik i-Learn MyWay al vanaf september 2021 inzetten in mijn lessen?

De lancering van het portaal, het aanbod van educatieve tools en de ondersteuning zal gefaseerd gebeuren. In september 2021 zal een basisselectie aan tools en ondersteuningsvideo’s beschikbaar zijn in het portaal en op de i-Learn Academy. Daarna zal het aanbod aan tools en opleidingen gestaag groeien. Coaching op maat zal vermoedelijk beschikbaar zijn vanaf oktober 2021.

Concreet houdt dit in dat vanaf september scholen al op verkenning kunnen in het portaal en het eerste aanbod van tools. Ook ander voorbereidend werk kan al opgestart worden (inplannen van opleiding, aanmaken accounts, leersporen verkennen of creëren). Deze voorbereidende periode neemt voor de meeste scholen 2 tot 4 weken in beslag.

Waar kan ik meer informatie vinden over het aanbod van de i-Learn Academy?

Op onze infowebsite www.i-learn.be kan je meer informatie vinden over onze producten, i-Learn MyWay en de i-Learn Academy. We geven je er een handig overzicht van de functionaliteiten, de educatieve tools en de begeleidingsformules die we met i-Learn gratis ter beschikking stellen van leerkrachten.

Op welke manier wordt ondersteuning voorzien?

We willen elke i-Learn leerkracht de ondersteuning bieden die hij of zij nodig heeft in de vorm die het best aansluit bij zijn of haar noden, mogelijkheden en wensen. Alle opleidingen en begeleidingen worden gecentraliseerd via de (gratis) online i-Learn Academy. Via dit platform bieden we instructievideo’s, e-learning modules en didactische documentatie aan, zodat leerkrachten zelfstandig aan de slag kunnen. Daarnaast kan je je hier ook inschrijven voor één of meerdere vormingssessies en heb je de mogelijkheid om in de online community vragen te stellen of samen met collega’s nieuwe leersporen uit te werken. Heeft jouw school nood aan intensievere begeleiding? Geen probleem! In dat geval kan je via de i-Learn Academy kosteloos een coachingstraject op maat aanvragen. In dit traject krijgt je school een coach toegewezen die een aantal vormingssessiesdie aangepast zijn aan de specifieke noden en context van jouw school, uitwerkt en begeleidt.  

Voor welke ondersteuning zorgen jullie bij het inzetten van de juiste digitale educatieve toepassingen?

i-Learn zorgt voor een uitgebreide ondersteuning van de leerkracht, zowel op technisch als op didactisch vlak. Dankzij onze verschillende ondersteuningsformats (vb. webinar, intervisiemomenten, videotutorials,…) kunnen we leerkrachten klaarstomen om het online portaal efficiënt in te zetten tijdens hun lessen. We bieden ook ondersteuning aan op een zeer praktisch niveau: onze ondersteuningsdocumenten vormen een leidraad voor het gericht inzetten van de educatieve toepassingen binnen het i-Learn portaal voor een specifiek leerdoel.

Terug naar overzicht