Leerkrachten

Gaat i-Learn de leerkracht vervangen?

Het i-Learn portaal wil de leerkracht niet vervangen. Met i-Learn willen we leerkrachten de mogelijkheid geven om met digitale tools aan personalisatie te doen in of naast hun klascontext. De leerkracht zal dankzij het i-Learn portaal nóg meer aandacht kunnen besteden aan het leertraject van elke individuele leerling. Dankzij het gericht inzetten van educatieve technologie kan de planlast van de leerkracht naar beneden en kan er toch meer gedifferentieerd worden.

Hoe zorgen jullie ervoor dat leerkrachten aan de slag kunnen met het i-Learn portaal?

i-Learn ontwikkelt niet enkel een online portaal voor digitaal gepersonaliseerd leren. We voorzien eveneens de nodige ondersteuning voor leerkrachten bij het gebruik van ons portaal. Dit doen we in de vorm van didactische scenario’s, die als leidraad dienen voor het efficiënt inzetten van de educatieve toepassingen in het portaal, en door een uitgebreid professionaliseringsaanbod. Scholen die met het i-Learn portaal aan de slag gaan zullen eerst een voorbereidingstraject doorlopen. Hierin worden ze klaargestoomd voor een optimaal gebruik van het portaal.

Voor welke ondersteuning zorgen jullie bij het inzetten van de juiste digitale educatieve toepassingen?

i-Learn zorgt voor een dubbele ondersteuning: enerzijds voorzien we een professionaliseringsaanbod en anderzijds bieden we ook didactische scenario’s aan. Dankzij onze verschillende professionaliseringsformats (vb. webinar, intervisiemomenten, videotutorials,…) kunnen we leerkrachten klaarstomen om het online portaal efficiënt in te zetten tijdens hun lessen. Onze didactische scenario’s bieden dan weer ondersteuning aan op een zeer praktisch niveau: ze vormen een leidraad voor het gericht inzetten van de educatieve toepassingen binnen het i-Learn portaal voor een specifiek leerdoel.

Terug naar overzicht