Online portaal

Voor welke leerjaren is i-Learn bedoeld?

i-Learn MyWay kan gebruikt worden in alle leerjaren van het gewoon lager en secundair onderwijs. Scholen uit het buitengewoon onderwijs zijn eveneens welkom binnen het i-Learn traject. Er is echter geen specifieke focus op deze doelgroep bij de keuze van educatieve tools. 

Dit betekent dat het portaal niet bedoeld is voor het kleuteronderwijshoger onderwijs of volwassenenonderwijs. 

Wat is de kostprijs om als school het i-Learn portaal te gebruiken?

iLearn is een project in opdracht van de Vlaamse Overheid. Wanneer een school deelneemt aan het i-Learn project, wordt hiervoor geen prijs aangerekend aan de school. Bij deelname heeft een school  toegang tot de hele bibliotheek van gekoppelde tools en krijgt ze toegang tot het volledige ondersteuningsaanbodWe kunnen echter geen uitspraken doen over het prijsmodel na de overdracht van het project naar de Vlaamse Overheid in 2023.

Kan ik i-Learn MyWay al vanaf september 2021 inzetten in mijn lessen?

De lancering van het portaal, het aanbod van educatieve tools en de ondersteuning zal gefaseerd gebeuren. In september 2021 zal een basisselectie aan tools en ondersteuningsvideo’s beschikbaar zijn in het portaal en op de i-Learn Academy. Daarna zal het aanbod aan tools en opleidingen gestaag groeien. Coaching op maat zal vermoedelijk beschikbaar zijn vanaf oktober 2021.

Concreet houdt dit in dat vanaf september scholen al op verkenning kunnen in het portaal en het eerste aanbod van tools. Ook ander voorbereidend werk kan al opgestart worden (inplannen van opleiding, aanmaken accounts, leersporen verkennen of creëren). Deze voorbereidende periode neemt voor de meeste scholen 2 tot 4 weken in beslag.

Waar vind ik informatie over jullie portaal?

Op onze infowebsite www.i-learn.be kan je meer informatie vinden over onze producten, i-Learn MyWay en de i-Learn Academy. We geven je er een handig overzicht van de functionaliteiten, de educatieve tools en de begeleidingsformules die we met i-Learn gratis ter beschikking stellen van leerkrachten.

Welke types van educatieve tools komen er op het portaal?

We streven naar verschillende types tools op het portaal.  

Ten eerste beogen we tools die inhoud aanbieden voor bepaalde vakken. Dat kan een tool zijn voor bijvoorbeeld Nederlands, wiskunde, moderne vreemde talen of geïntegreerde STEM. We hebben extra aandacht voor begrijpend lezen en in het lager onderwijs ook voor technisch lezen. In het secundair onderwijs focussen we extra op computationeel denken. 

Ten tweede zijn er tools voor de specifieke doelgroepen NT2 en hoogbegaafdheid. 

Ten slotte mikken we ook op faciliterende tools die het mogelijk maken voor de leerkracht om zelf een leeractiviteit zoals een quiz of een oefening te maken, of een tool die een leerling kan gebruiken om oefeningen te laten voorlezen. 

Vanaf wanneer kan mijn school het i-Learn portaal gebruiken?

Het finale portaal wordt ontwikkeld in 2021. Vanaf maart 2021 kunnen scholen zich inschrijven om het i-Learn portaal te implementeren in hun lessen. Starten kan vanaf het eerste trimester van schooljaar 2021-2022, maar je kan als school ook gerust later instappen.

Wat is het verschil tussen i-Learn en KlasCement?

KlasCement is een website waarop leerkrachten gratis lesmateriaal eninspiratie kunnen delen met andere leerkrachten (interessante websites, opleidingsaanbieders, … ) . 

i-Learn biedt een portaal aan waarop leerkrachten educatieve leertrajecten op maat van hun leerlingen kunnen creëren en opvolgen. Deze leertrajecten kunnen gebruikmaken van digitaal lesmateriaal in educatieve tools, met een focus op gepersonaliseerd leren.  

Waar KlasCement lesmateriaal verzamelt, zal i-Learn het mogelijk maken lesmateriaal te kneden tot leertrajecten op maat van de leerling met behulp van digitale educatieve tools. 

Wat gebeurt er na afloop van het i-Learn project?

Duurzaamheid is een belangrijke pijler in het project. We zijn volop bezig met het uitzetten van een strategie om i-Learn na de projectfase verder te zetten samen met de Vlaamse overheid.

Terug naar overzicht