Privacy

Wat gebeurt er met de data in het onderzoek?

Data afkomstig uit i-Learn MyWay die voor wetenschappelijke onderzoek gebruikt wordt, wordt conform de richtlijnen van de KU Leuven 5 jaar bewaard (op beveiligde servers van de KULAK). Volgens principes van Open Data kunnen in het kader van publicaties delen van de data, na anonimisering, vrij toegankelijk worden gemaakt.

Hoe wordt de privacy van mijn kind gegarandeerd?

Privacy is voor i-Learn een topprioriteitOns portaal zal dan ook sowieso voldoen aan de GDPR-wetgeving. We zijn hiervoor in nauw overleg met privacy experts zodat i-Learn MyWay beantwoordt aan alle regels omtrent privacy. Voor het prototype werkten we met toestemmingsformulieren die ondertekend dienden te worden door de ouders van de leerlingen. Voor het portaal wordt er aan een andere, meer structurele oplossing gewerkt.

Terug naar overzicht