EdTech in tijden van corona

12 maart 2020

Door de verdere verspreiding van het coronavirus nemen steeds meer scholen over heel de wereld drastische maatregelen. Scholen worden gesloten, universiteiten streamen hun lessen. We zouden bijna denken dat het coronavirus een samenzwering is van de EdTech-sector om hun e-learning tools onder de aandacht te brengen.

Dat het coronavirus heel wat menselijk leed veroorzaakt staat buiten kijf. Maar misschien is het in deze tijden niet slecht dat we ons niet enkel focussen op de negatieve effecten van dit virus, maar ook oog hebben voor de positieve gevolgen.

Corona-virus zorgt voor noodzakelijke impuls

Het coronavirus dwingt scholen namelijk om online les te beginnen geven. Niet alle scholen zijn hier (mentaal en/of organisatorisch) klaar voor, maar deze situatie verplicht hen wel om digitale oplossingen te zoeken. Universiteiten en hogescholen in België nemen momenteel het voortouw. De Limburgse hogeschool PXL sluit preventief haar deuren en zet volop in op digitaal onderwijs. Ook KU Leuven gaf al aan dat de universiteit klaar is om tijdelijk volledig over te schakelen op online onderwijs. In Italië zetten ook lagere en secundaire scholen al enkele weken in op afstandsonderwijs. In België worden grote evenementen afgelast, maar lagere en secundaire scholen blijven voorlopig gewoon open.

Misschien creëert het coronavirus wel de noodzakelijke impuls om de voordelen van educatieve technologie ten volle te omarmen. Als we als  samenleving niet willen dat onze kinderen leerachterstand oplopen door de gevolgen van het coronavirus kan technologie een antwoord bieden. Scholen en leerkrachten die weinig of geen ervaring hebben met online tools zullen door deze crisis gedwongen worden om de markt van e-learning te verkennen en zo misschien voor aangename verrassingen komen te staan.

Technologische revolutie in het onderwijs?

Digitale toepassingen bieden niet alleen de mogelijkheid tot gepersonaliseerde leertrajecten, maar kunnen ook voor onderwijscontinuïteit zorgen in tijden waarin offline lessen niet mogelijk zijn. Dankzij online onderwijsportalen zoals i-Learn kunnen we ervoor zorgen dat onze kinderen ook van thuis uit verder kunnen inzetten op hun vorming. Misschien brengt het coronavirus wel de technologische revolutie teweeg waarop we al zolang wachten in het Vlaamse onderwijslandschap?

Bekijk onze toolbox voor afstandsonderwijs
Deel deze post