Hoe we bij i-Learn voor professionalisering zorgen

25 augustus 2020

Met i-Learn voorzien we niet enkel een online portaal voor gepersonaliseerd leren, maar willen we ook voor de nodige opleiding en begeleiding van leerkrachten zorgen. Daarom lanceerden we in juni een aanbestedingsprocedure waarbij we op zoek gingen naar de meest geschikte partner voor die professionalisering.

Aanbestedingsprocedure

Na enkele verkennende gesprekken in het voorjaar, schreven we voor de aanbesteding een mengeling van partijen aan: privé-aanbieders van nascholing, pedagogische begeleidingsdiensten en ook lerarenopleidingen. Het i-Learn team bereidde een professionaliseringstraject voor om leerkrachten uit onze pilootscholen op te leiden in en te coachen bij het gebruik van i-Learn als tool voor gepersonaliseerd leren. In de aanbesteding gingen we vervolgens op zoek naar partijen om dit traject verder uit te werken en te optimaliseren. Na grondige evaluatie van de ingediende dossiers werd in augustus de aanbestedingsprocedure succesvol afgerond. Het consortium van pedagogische begeleidingsdiensten kwam hierbij als winnaar uit de bus. De begeleiding van onze 12 pilootscholen is dus in goede handen.

Aanpak begeleiding scholen

Tijdens het schooljaar 2020-2021 testen onze 12 pilootscholen het prototype van het i-Learn portaal uit in hun klassen. We laten de leerkrachten van deze scholen echter niet aan hun lot over en voorzien een professionaliseringstraject op maat van iedere pilootschool, gebaseerd op een standaardaanbod van opleidings- en begeleidingssessies.

Coach

Hiervoor krijgt elke pilootschool een coach uit het consortium van pedagogische begeleidingsdiensten toegewezen. In samenspraak met deze coach en het kernteam in de school werkt i-Learn een professionaliseringstraject uit dat aansluit bij de noden van de school in kwestie.

Opleiding

Tijdens de opleidingscomponent van het professionaliseringstraject krijgen de kernteams in de pilootscholen een uitgebreide introductie in het gebruik van het portaal (zowel qua functionaliteiten als qua inhoud). Daarnaast duiden we in elke school minstens 1 didactisch expert en 1 technisch expert aan. Deze experten krijgen een verdiepende opleiding in de didactische principes en technische mogelijkheden van het i-Learn portaal.  Zij worden vervolgens het eerste aanspreekpunt voor collega’s binnen de eigen school die pedagogisch-didactische of technische vragen en/of problemen hebben. Tot slot voorziet de opleidingscomponent van het professionaliseringstraject ook een oefensessie waarin hands-on aan de slag gegaan kan worden met casussen uit de klaspraktijk.

Begeleiding

Naast de opleidingscomponent omvat het professionaliseringstraject ook een begeleidings- of coachingsluik. Binnen dit luik krijgen leerkrachten de kans om individueel gecoacht te worden in het gebruik van i-Learn als tool voor gepersonaliseerd leren. Zo kunnen ze hun competenties verder ontwikkelen. Daarnaast biedt i-Learn ook schoolinterne én schooloverstijgende intervisiesessies aan, waarbij leerkrachten kunnen leren van elkaar door ervaringen en tips uit te wisselen.

Evaluatie en feedback

Evaluatie vormt een rode draad doorheen dit hele professionaliseringstraject. Gedurende het traject verzamelen we feedback over het i-Learn portaal, de didactische scenario’s en de aangeboden begeleiding. Bovendien bundelen en analyseren we deze feedback in een afsluitende evaluatiesessie. Zo komen we tot geleerde lessen die we vervolgens gebruiken om het i-Learn portaal te optimaliseren voor de volgende implementatiefase.