Het DigCompEdukader…het watte?

18 februari 2022

Lesgeven in de 21ste eeuw, het vraagt wat van een mens. Vroeger had je een overzichtelijke hoeveelheid kennis, die langs min of meer gekende paden, al dan niet met verkennende omwegen, werd overgedragen op leerlingen. De 21ste eeuw echter, staat voor steeds sneller uitdijende kennis, de voortdurende ontwikkeling van nieuwe digitale technologieën en de nood om die technologieën op een correcte manier in te zetten en te leren gebruiken. De jobs van de toekomst bestaan nu nog niet, dus leerlingen moeten worden opgeleid tot zelfstandige lerenden, en dat levenslang.
Er komt als leerkracht dus heel wat verantwoordelijkheid op je schouders terecht en soms zie je door de bomen het bos niet meer.

Het DigCompEdukader, het Digital Competence Framework for Educators, is een resultaat van Europees onderzoek en wil de leerkracht van de 21ste eeuw helpen om het overzicht te bewaren over de verwachtingen en noden omtrent digitale technologieën: welke digitale competenties heb je zelf als leerkracht nodig en welke digitale competenties moet je helpen ontwikkelen bij jouw leerlingen? Kortom, het DigCompEdukader wil de leerkracht ondersteunen in het effectief inzetten van de digitale middelen in de onderwijscontext.

DigCompEdu

Niet de meest vlot uitspreekbare term die de laatste jaren het onderwijslandschap binnenvloog, maar wel een pakketje letters dat naar een sterk raamwerk verwijst dat we ook binnen het i-Learn team met de nodige aandacht onder de loep namen tijdens het ontwikkelproces van ons portaal én de bijhorende ondersteuning.

Het referentiekader brengt via 6 domeinen in kaart welke 22 competenties leraren en docenten van alle onderwijsniveaus vandaag de dag zouden moeten bezitten.

DigCompEdukader

Waarvoor staat elk domein?

  • Domein 1 (oranje) focust op de professionele omgeving waarin steeds vaker gebruik wordt gemaakt van technologie voor communicatie & samenwerking.
  • Domein 2 (groen) focust op digitale bronnen, m.a.w. het gebruiken, vinden, creëren en delen van digitaal lesmateriaal.
  • Domein 3 (blauw) focust op het gebruik van digitale tools voor leren en lesgeven.
  • Domein 4 (appelblauwzeegroen) focust op digitaal toetsen en evalueren.
  • Domein 5 (paars) focust op het gebruik van digitale tools voor de ondersteuning van leerlingen.
  • Domein 6 (roos) focust op het versterken van digitale competenties van leerlingen.

DigCompEdu & i-Learn: a perfect match

Wie i-Learn reeds een tijdje volgt, heeft mogelijk al in het vizier dat de ontwikkeling van het portaal (i-Learn MyWay) én de bijhorende ondersteuning (i-Learn Academy) op vele terreinen een mooie match vormen met het DigCompEdu Framework.

Toegegeven, zelfs de beste koppels matchen niet op alle vlakken dus er is geen één-op-één overeenkomst. Toch willen we je hier even meenemen in hoe het gebruik van i-Learn als school en leraar tegemoet kan komen aan heel wat van de opgenomen competenties uit het kader.

Voor de uitgebreide relatieanalyse van dit huwelijk, verwijzen we je graag door naar de i-Learn Academy waarin je per domein de meer gedetailleerde ‘match’ kan terugvinden (link voor i-Learn gebruikers onderaan deze blog te raadplegen). We beperken ons in deze blog tot de grootste succesfactoren in dit huwelijk.

Ter info: de kleur van de hartjes geeft telkens aan met welk(e) domein(en) uit het DigCompEdukader er een match is.

oranje hartje

Wist je dat … MyWay kansen biedt om zelfgebouwde leersporen te delen met collega’s binnen je school of zelfs over schoolgrenzen heen? En dat je via Teacher Design Teams in de i-Learn Academy samen met andere leerkrachten – onder begeleiding van een coach – krachtige leersporen kan ontwikkelen? (domein 1)

aars blauw roos hartje

Wist je dat … er in de i-Learn Academy een divers aanbod aan vormingen zit dat heel wat van de opgenomen competenties in het DigCompEdukader kan helpen ondersteunen? Zo vind je er nu al ondersteuning rond ‘effectieve (digitale) instructie (domein 3) en in de nabije toekomst ook ondersteuning rond ‘samenwerkend leren’ (domein 3 & domein 6) en ‘differentiatie’ (domein 5).

groen hartje

Wist je dat … de tools die je in MyWay terugvindt, reeds door een didactische en technische preselectie zijn gegaan? Op die manier helpt i-Learn je in het keuzeproces (via de filters en/of zoekfunctie in MyWay of via de toolwijzer in de Academy) naar de geschikte tool(s) voor jouw vooropgestelde lesdoel(en). (Domein 2)

groen hartje

Wist je dat … de i-Learn Academy op verschillende manieren ondersteuning aanbiedt om zowel technisch vaardige als technisch minder vaardige leerkrachten te helpen om leersporen in i-Learn te maken en/of aan te passen? Zo kan de DIY’er zichzelf behelpen met een e-module of een korte screencast terwijl de minder technisch vaardige leerkracht zich het portaal en zijn werking eigen kan maken in een vorming samen met andere leerkrachten. (Domein 2)

blauw paars hartje

Wist je dat … MyWay over een handige functie beschikt die het mogelijk maakt om je leerlingen tijdig en gericht te begeleiden? (domein 3) Die functie heet een ‘sleutelmoment’ en laat dus toe om vanaf een bepaald punt je leerspoor op te splitsen in twee of meer vertakkingen waardoor leerlingen terechtkomen in een ’track’ dat wellicht het best bij hen past. Zo’n sleutelmoment kan trouwens cognitief van aard zijn, maar ook motivationeel (domein 5) en metacognitief (domein 3).

appelblauwzeegroen hartje

Wist je dat … die zogenaamde sleutelmomenten er ook voor zorgen dat i-Learn actief inzet op formatief evalueren? (Domein 4) In de i-Learn Academy kan je daar trouwens opnieuw de gewenste ondersteuning en coaching voor vinden.

paars hartje

Wist je dat … het i-Learn project leren op maat écht zo veel mogelijk tracht te realiseren door tegemoet te komen aan zo veel mogelijk uiteenlopende leerbehoeften van leerlingen? (Domein 5) Zo speelt i-Learn in op enkele specifieke doelgroepen zoals anderstaligen en hoogbegaafden. Dat gebeurt door het aanbieden van specifieke tools in MyWay en/of bijhorende ondersteuning voor leerkrachten via het coachingsaanbod in de Academy.

roos hartje

Wist je dat … enkele tools en ook een aantal kant-en-klare leersporen specifiek inzetten op het versterken van de digitale competenties van leerlingen (bijvoorbeeld mediageletterdheid)? (Domein 6) Computationeel denken is trouwens één van de didactische focussen van het i-Learn project en biedt zo dus een antwoord op de laatst beschreven competentie in het referentiekader. Oh ja, en uiteraard kan je hiervoor ook in ons coachingsaanbod terecht voor ondersteuning!

appelblauwzeegroen paars hartje

Wist je dat … je in i-Learn MyWay kan opvolgen welk traject je leerlingen hebben afgelegd en wat zij hebben geantwoord op sleutelmomenten? Bovendien krijg je via MyWay – indien beschikbaar – ook toegang tot de dashboards van de externe tools, waarin je gedetailleerder op het niveau van afzonderlijke oefeningen(reeksen) kan gaan kijken hoe jouw leerlingen het hebben gedaan. Zo zetten we bewust in op formatief evalueren en kan je je leerlingen helpen groeien in hun leerproces (Domein 4 & 5).

DigCompEdu & i-Learn, een mooi huwelijk met nog vele jaren samen (mét kansen tot gezinsuitbreiding) voor ogen, toch?