i-Learn: meer dan alleen coaching

22 november 2021

Nee, we hebben ons niet vergist bij het bedenken van de titel voor deze blogpost, hoewel jullie dat misschien wel dachten aangezien we graag en veel vertellen over het portaal dat we aan het ontwikkelen zijn. i-Learn wil echter in de eerste plaats leerkrachten professionaliseren in digitaal leren op maat. Het portaal werd ontwikkeld om daarbij te helpen.

Zoals critici in de media terecht opmerken, heeft ons onderwijsveld geen nood aan een ‘zoveelste portaal’ zolang onze leerkrachten niet voldoende opgeleid zijn om de digitale leermiddelen effectief in de klas in te zetten. Dat is ook de overtuiging van het i-Learn team. Zomaar een portaal de wereld insturen, zonder leerkrachten daarbij persoonlijk en intensief te begeleiden, werkt juist contraproductief en zal de weerstand bij sommige leerkrachten eerder versterken.

i-Learn besloot daarom om het principe van ‘twee vliegen in één klap’ toe te passen.

Aan de ene kant werd op basis van gegevens uit onderzoek en noden uit het onderwijsveld, een portaal ontwikkeld, i-Learn MyWay. Dit portaal is een krachtig digitaal hulpmiddel voor leerkrachten om leren op maat effectief te integreren in hun lesgeven.

Aan de andere kant werd, eveneens op basis van gegevens uit onderzoek en noden uit het onderwijsveld, ondersteuning ontwikkeld, samengebracht in de i-Learn Academy. Zonder deze ondersteuning is het portaal slechts een (weliswaar krachtig en kwalitatief) ‘zoveelste portaal’.

i-Learn producten

Teach as you preach

Leren op maat is niet alleen gewenst voor leerlingen. Ook leerkrachten onderling kunnen sterk verschillen in hun voorkeur voor leermethoden of in de weg die ze al hebben afgelegd inzake het inzetten van digitale leermiddelen. Toen we dus nadachten over een optimaal professionaliseringstraject, kwamen we er al snel op uit dat er geen ‘one size fits all’-oplossing bestaat. i-Learn voorziet daarom via de Academy meerdere ondersteuningsvormen zodat leerkrachtenteams of leerkrachten individueel kunnen kiezen voor die vorm die het best aansluit bij hun noden en situatie.

 

Meer dan begeleiding bij het portaal

De ondersteuning die wordt aangeboden door i-Learn is niet beperkt tot een praktische handleiding bij het gebruik van het portaal. Integendeel, het i-Learn team, waartoe heel wat leerkrachten behoren, zag dit project juist als een kans om ruimere coaching aan te bieden rond bredere didactische thema’s die allemaal op één of andere manier gelinkt zijn aan digitaal leren op maat. Zelfregulerend leren, differentiëren, effectief schoolleiderschap en de rol van de leerkracht bij digitaal leren op maat zijn er slechts enkele voorbeelden van. Alle ondersteuning is daardoor interessant, ook als jouw school uiteindelijk zou beslissen het portaal niet langer te gebruiken.

Soorten ondersteuning

Zoals reeds eerder aangegeven, vertrekt alle ondersteuning vanuit de i-Learn Academy, een site die rechtstreeks verbonden is met het MyWay portaal en te allen tijde bereikbaar is voor de leerkrachten die deelnemen aan het project.

Academy aanbod

Zoek je ondersteuning bij digitaal leren op maat?
Take your pick…

 • E-learning
  Voor leerkrachten die het liefst van thuis uit op hun eigen tempo bijleren, beschikt de Academy over instructiefilmpjes, infopagina’s en uitgebreidere e-modules.
 • Vormingen
  Leerkrachten die graag samen met anderen leren, kunnen zich inschrijven voor vormingssessies die verspreid over heel Vlaanderen zullen georganiseerd worden.
 • Coaching op maat
  Als school kan je ook een eigen coach aanvragen die samen met jouw team een aangepast traject uitstippelt, rekening houdend met de situatie van de school en de noden van het team.
 • Teacher Design Teams
  Het i-Learn MyWay portaal beschikt over een bibliotheek met leersporen die je als leerkracht kan gebruiken en aanpassen, maar je kan er ook voor kiezen om zelf leersporen te creëren. Leerkrachten die hier wel wat hulp bij willen, kunnen via een Teacher Design Team zo’n leerspoor samen met een viertal andere leerkrachten en onder begeleiding van een coach creëren. Het hele proces gebeurt online en op de momenten dat het past voor de leden van het team. De uitkomst van zo’n proces is een didactisch sterk leerspoor en een groep leerkrachten die zich tijdens de creatie geprofessionaliseerd hebben op vlak van effectieve digitale didactiek.
 • Forum
  Zit je als leerkracht met een vraag of heb je een fantastische tip voor jouw collega’s? Via het forum kunnen leerkrachten ervaringen en ideeën uitwisselen over het gebruik van het portaal, de Academy of zelfs ruimer over digitaal leren op maat.
 • Helpdesk
  Mocht je ondanks alle ondersteuning toch nog met een probleem zitten, dan is er nog steeds de helpdesk. Via de helpdesk kan je het i-Learn team niet alleen hulp vragen bij technische problemen, maar je kan hier ook je feedback kwijt. i-Learn is immers een project dat nog steeds door ontwikkelt: feedback en tips vanuit het onderwijsveld zijn dus altijd welkom!

En wat kost het allemaal?

Niks. i-Learn is een project in opdracht van de Vlaamse Overheid. Ook het hele ondersteuningsaanbod is gratis tot 2023. Aarzel dus niet om je in te schrijven en jouw professionele cv te spekken met tal van opleidingen!

i-Learn, meer dan alleen coaching… misschien toch niet zo’n vreemde titel voor deze blogpost?