De partners achter het i-Learn project: IDLab

De Vlaamse overheid wil inzetten op digitaal gepersonaliseerd leren in het Vlaamse onderwijs. In 2019 werd daarom het i-Learn project gelanceerd. i-Learn is een project dat door meerdere partners gedragen wordt. In deze blogrubriek leggen we graag uit wat elke partner juist doet. Vandaag zetten we de rol van IDLab in de verf.

Wat is IDLab?

IDLab is een onderzoeksgroep van imec met onderzoeksactiviteiten binnen de Universiteit Gent en de Universiteit van Antwerpen. Het onderzoek van IDLab wil het hoofd bieden aan actuele uitdagingen waarmee onze moderne maatschappij geconfronteerd wordt op het vlak van digitale transformatie. De onderzoekers van IDLab focussen zich hiervoor op internettechnologieën en data science. Zo ontwikkelen ze bijvoorbeeld nieuwe oplossingen voor machine learning, het Semantische Web, artificiële intelligentie, cloud- en datainfrastructuren, enz.

KNoWS (KNowledge on Web Scale), een team dat deel uitmaakt van IDLab, heeft ruime ervaring omtrent data modellering en het vinden van technologische oplossingen, ook binnen educatieve projecten (vb. EduTablet en LEAPS). Binnen deze educatieve projecten speelt IDLab vooral een rol bij het verwerven van kennis omtrent technologische ontwikkelingen relevant voor adaptief leren, en het voorzien van de juiste gemeenschappelijke modellen voor de verschillende academische en industriële partners. Verder heeft IDLab expertise als technologische partner voor het opzetten van systemen die instaan voor datavergaring.

Wat doet IDLab binnen i-Learn?

Ook binnen het i-Learn project doen we beroep op de expertise van IDLab. Teamleden van IDLab helpen zo bij het bepalen van de technologische noden en vereisten voor de software, en dit in functie van de technische behoeften. Het gaat dan om vereisten omtrent interoperabiliteit, data integratie, single sign-on, … IDLab kan zich hiervoor beroepen op state-of-the-art onderzoek in zowel academische als industriële setting.

Binnen i-Learn buigen we ons onder meer over de ideale aanpak voor het beheer en de ontsluiting van de data die het portaal genereert omdat leerlingen leersporen doorlopen. IDLab helpt ons om dit vraagstuk efficiënt op te lossen en gaat samen met ons op zoek naar technische oplossingen. Verder biedt IDLab ook input voor de technische specificaties van het portaal en spelen ze een rol op het vlak van learning analytics en de impact van digitaal leren op maat.

Een portaal zoals i-Learn MyWay, dat werkt met een bibliotheek aan leersporen en leeractiviteiten, kan niet zonder een goede metadatering (i.e. een beschrijving van de karakteristieken van deze elementen om filtering mogelijk te maken). Onderzoekers van IDLab spelen dan ook een niet te onderschatten rol in het toepassen van state-of-the-art oplossingen voor metadatering. Ze houden hierbij rekening met mogelijke toekomstige veranderingen op het vlak van studiecompetenties of bijvoorbeeld koepelspecifieke noden. Verder houden ze ook de vinger aan de pols wat betreft de evolutie van educatieve metadata wereldwijd, zodat i-Learn ook op dat vlak steeds mee is met de laatste innovaties.

Samengevat, bij i-Learn laten we niets aan het toeval over. We hebben onze partners op een weloverwogen manier uitgekozen op basis van hun expertise.