Ontmoet het i-Learn teamlid – Katrien

25 januari 2022
Ontmoet Katrien

Achter i-Learn staat een team van enthousiaste experts. In deze rubriek willen we hen graag aan jullie voorstellen. Deze maand leren we Katrien kennen, een andere van de drie Katrienen bij i-Learn.

Dag Katrien, wat is jouw functie binnen het i-Learn team?

Ik ben didactisch expert lager onderwijs. Mijn voornaamste taak is het ontwikkelen van leersporen. Daarbij komen  nog een heel aantal andere taken zoals tools beoordelen, instructies maken voor het gebruik van het portaal, samenzitten met partners, meedenken over de opbouw/inhoud van het portaal en helpen i-Learn mee op de kaart te zetten!

Vanwaar je interesse om deel uit te maken van het i-Learn project?

De digitale wereld heeft mij altijd al gefascineerd. Ik begon ooit aan een bachelor ‘Toegepaste informatica’ maar dat was te technisch. Ik wilde liever meer aan de slag met het toepassen van programma’s en applicaties in plaats van ze te ontwikkelen. Gelukkig kreeg ik daar later op school dan ook de kans voor. Dus meewerken aan dit project ligt helemaal in de lijn van mijn interesses. Ik kan nu echt aan de slag met tools en programma’s om er iets boeiends van te maken voor de leerlingen en de leerkrachten.

Wat is je achtergrond?

Ik studeerde af als onderwijzeres. Ik gaf les in verschillende leerjaren en stapte als eerste mee in het verhaal van computers op school. Later werd ik dan ook pedagogisch ICT-coördinator, dit in combinatie met de functie van zorgcoördinator. Tevens werkte ik twee jaar mee aan de peilingstoetsen voor het lager onderwijs.

Wat is jouw favoriete

  • Film: ik ben geen fervent film- of televisiekijker
  • Boek: misdaadromans
  • Muziek: De tijdloze – StuBru
  • Stad: Geef mij maar rustigere plaatsen
  • Vakantiebestemming: de bergen met of zonder sneeuw

Wat doe je het liefst in je vrije tijd?

Ik ben graag creatief bezig: knutselen, haken, breien, koken, … Ook in mijn vrije tijd ben ik graag op de computer bezig.

Wat is jouw guilty pleasure?

Een zak zoute chips.

Waarvoor mogen we je zeker wakker maken?

Om op reis te vertrekken.

Ben je een vroege vogel of een avondmens?

Een vroege vogel, absoluut geen avondmens.

Welk talent had je graag willen hebben?

Ik zou heel graag goed kunnen tekenen. Dat belemmert mij soms echt in mijn creatieve bezigheden.

Ging je als kind graag naar school? En zou de jonge Katrien graag met een online portaal werken?

Ik ging zeker graag naar school. Ik kan mij alleszins niet herinneren dat ik ziektes veinsde om niet naar school te hoeven. De jonge Katrien zou zeker en vast graag met het online portaal werken. Dit zou de druk in de klas weggenomen hebben. Rustig op eigen tempo werken aan de leerstof, een droom toch?

Wat wilde je vroeger worden?

Ik herinner mij niet echt wat mijn wens was. Wel weet ik nog goed dat ik samen met mijn jongere zus heel dikwijls ‘schooltje’ speelde … dus misschien zat het er toch al in van jongs af aan.

Als je een superkracht zou kunnen krijgen, welke kracht zou dat zijn?

Vliegen, ik droomde vroeger vaak dat ik kon vliegen. Dat zou echt super zijn!

Wat staat er nog op je bucket list?

De Lotto winnen!

Noem één gebeurtenis waarop je kan terugblikken en waarvan je denkt: ‘Ik kan niet geloven dat ik dat gedaan heb!’

Twee schatten van dochters op de wereld gezet waarop ik heel trots ben.

Als je terug zou kunnen reizen in de tijd, welk advies zou je dan aan jezelf geven?

Genieten, genieten, genieten!

Dat zouden we allemaal wat meer moeten doen. Bedankt voor dit gesprek, Katrien!

Deel deze post