Start ontwikkeling prototype

Schetsen van een prototype

In februari is het i-Learn piloottraject uit de startblokken geschoten. Onze 12 pilootscholen denken actief mee en leveren waardevolle feedback over de ontwikkeling van ons portaal. We zijn dan ook trots te kunnen melden dat de volgende fase in ons piloottraject van start is gegaan: de ontwikkeling van het prototype van het i-Learn portaal.

Zoektocht naar een partner voor de bouw van het prototype

In deze bevreemdende tijden hebben we met het i-Learn team niet stilgezeten. Achter de schermen hebben we druk gewerkt aan de voorbereidingen voor het prototype van ons online portaal. In maart startte de zoektocht naar een partner die de bouw van het prototype ter harte kon nemen. We hebben hiervoor meerdere partijen aangeschreven, en dit zowel in Vlaanderen als in het buitenland. Al deze partijen hadden ervaring met de bouw van een educatief portaal of zouden een custom oplossing voor ons kunnen ontwikkelen. De aanbestedingsprocedure werd begin april succesvol afgesloten en AE is als winnaar uit de bus gekomen. We kijken uit naar deze ongetwijfeld leerrijke samenwerking!

Volgende fase in het piloottraject

In onderling overleg met de pilootscholen kunnen onze didactische experts nu verder met het in kaart brengen van de leernoden voor het piloottraject (looptijd schooljaar 2020-2021). Zij buigen zich onder meer over de inhoudelijke invulling van het prototype. Daarbij komen volgende vragen aan bod: Voor welke vakken nemen we een applicatie op? Met welke klassen of doelgroepen zullen we het prototype testen? Welke type van ondersteuning is noodzakelijk? En hoe waken we over het didactische aspect? Tijdens de co-creatieworkshops met de pilootscholen zullen we ook de eerste didactische scenario’s uitgewerken en gaan we op zoek naar de meest geschikte coaching formats voor de ondersteuning van leerkrachten.

De resultaten van de feedbacksessies met de pilootscholen zullen we gebruiken om educatieve applicaties voor het prototype uit de te zoeken en te selecteren. Het EdTech-landschap bestaat namelijk uit een breed scala aan leerrijke, boeiende en innovatieve applicaties en leerplatformen. In het prototype beperken we ons echter tot het incorporeren van een handvol educatieve toepassingen. Deze selectie zal gebeuren op basis van enkele geïdentificeerde leernoden en een reeks didactische, technologische en commerciële criteria. Zo kan er optimaal getest worden.

Van proeftuin tot volwaardig portaal

Onze pilootscholen zullen vanaf september in hun lessen aan de slag gaan met het prototype. De ervaringen van leerkrachten en leerlingen zullen ons waardevolle input leveren voor de bouw van het definitieve portaal. De inhoud van dit portaal zal echter losstaan van onze proeftuinversie. In 2021 zullen we dan ook op zoek gaan naar nieuwe partners voor de bouw én de invulling (i.e. educatieve tools) van het portaal, met natuurlijk heel wat waardevolle inzichten op zak dankzij de prototypefase.