i-Learn, zoveel meer dan enkel een portaal

Digitale technologie implementeren in de schoolpraktijk. Het roept elke keer weer heel wat verschillende reacties op. Van “Eindelijk spreek ik de taal van mijn leerlingen!” of “Differentiëren is nu zoveel eenvoudiger”, tot “Het is mijn ding niet!”, “Oh nee, daar ben ik te oud voor, hoor!” of “En wat doe ik dan wanneer alles vastloopt? Nee, geef mij maar mijn vertrouwde handboek.”

Niet elke leerkracht staat te springen om de digitale wereld te omarmen en te gebruiken voor het onderwijs. De redenen zijn legio en vaak ook terecht. Een onstabiele verbinding in combinatie met een beperkte technische kennis, kan je les zo in de war sturen. Onvoldoende vertrouwdheid met het programma kan zorgen voor heel wat onzekerheid en je wil niet onzeker voor een klas vol digital natives staan. 🙂

De ontwikkeling van een nieuw portaal zoals i-Learn MyWay moest met deze realiteit rekening houden. Het prototype van het portaal kwam daarom niet alleen: het werd opgeleverd in combinatie met een ondersteuningspakket, erop gericht om de leerkrachten bij te staan en te coachen bij de implementatie van het portaal.

Onderzoek

De Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), evenals tal van andere theorieën, toont aan dat de mate waarin leraren hulp en ondersteuning ervaren bij het inzetten van ICT in het onderwijs, één van de bepalende factoren is die het ICT-gebruik van leerkrachten beïnvloedt. Met andere woorden: wilden we dat het i-Learn portaal een succes werd, dan hing dat niet enkel van het portaal zelf af, maar ook van de ondersteuning en begeleiding van de leerkrachten en scholen die het portaal wilden implementeren.

Coaching op maat

Onze 12 pilootscholen kregen daarom persoonlijke begeleiding op maat: vanaf het eerste moment van kennismaking met het portaal, stond ‘hun’ coach hen bij om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen. Het voorgestelde begeleidingstraject werd onder de loep genomen en waar nodig, in samenspraak, aangepast aan de noden van de school en de realiteit van de coronacrisis.

Training

Een eerste deel van het begeleidingstraject bestond uit de praktische opleiding in het gebruik van i-Learn: de coach, zelf helemaal vertrouwd met de functionaliteiten van en tools in het i-Learn portaal, begeleidde de scholen bij hun eerste kennismaking met de i-Learn bibliotheek, de leersporen en de educatieve tools. Deze begeleiding gebeurde enerzijds in de vorm van een praktische workshop, anderzijds konden de leerkrachten op een online Academy instructiefilmpjes en andere technische handleidingen terugvinden. Verder bleef de coach te allen tijde beschikbaar via mail of telefoon in geval van nood.

Coaching

Eenmaal de leerkrachten het portaal ‘praktisch’ onder de knie hadden, werd het tijd om het i-Learn portaal, met de in co-creatie ontwikkelde leersporen, in te zetten in de lespraktijk. Ook hier kon nog steeds een beroep gedaan worden op de coach: een laatste overleg voor de lespraktijk, ondersteuning tijdens de les of een korte bespreking achteraf waren slechts enkele van de mogelijkheden van begeleiding die de coaches konden bieden.

Intervisie en evaluatie

Ten slotte werden er ook momenten van evaluatie ingelast: de leerkrachten en de coach keken samen terug op het reeds afgelegde traject, evalueerden het verloop ervan en trokken er lessen uit voor de toekomst. Indien nodig werd het begeleidingstraject aangepast aan de bevindingen.

Ondersteuning in constructie

Net zoals het i-Learn portaal, bevindt ook de bijhorende ondersteuning zich voorlopig nog in de pilootfase: de pilootscholen en hun coaches zijn intussen aan het einde van hun traject en dankzij hun evaluaties en feedback wordt op dit eigenste moment de ondersteuning verder geoptimaliseerd.

Het piloottraject van de ondersteuning toonde onder andere aan dat een degelijke technische begeleiding bij de implementatie van i-Learn onontbeerlijk is, maar dat ook ruimere begeleiding rond digitaal gepersonaliseerd leren een echte must is.

In de toekomst zal een uitgebreide online Academy hierop een antwoord bieden, naast de blijvende mogelijkheid tot coaching op maat en een hele kalender aan vormingsaanbod.