Computationeel denken als focus binnen i-Learn

28 juni 2021

Sinds de invoering van de nieuwe eindtermen in 2019 werd er al veel gezegd en geschreven over de sleutelcompetenties rond computationeel denken. Hoe moet je daar nu aan beginnen als leerkracht? En hoe moet je inspelen op de sterk verschillende beginsituaties van de leerlingen?

Ook in i-Learn zetten we al van in het begin in op dit thema. Zo ontwikkelden we in de pilootfase samen met pilootschool ‘tvier een leerspoor rond computationeel denken, en  daar laten we het niet bij! Naast onder andere begrijpend lezen en NT2 is computationeel denken in de huidige  fase van het i-Learn project één van de specifieke didactische focuspunten en dit zowel voor het lager onderwijs als voor het secundair.  Dit betekent concreet dat we op zoek gaan naar kwalitatieve tools omtrent het thema. Hierbij beperken we ons in onze zoektocht niet tot tools die enkel programmeren aanbieden. Computationeel denken is immers breder dan dat. Ook het ontwerpen van algoritmes, patroonherkenning, abstraheren,… en dit zowel plugged als unplugged zijn computationele vaardigheden die we graag in een tool aangeboden zien. In dit artikel kan je hierover meer informatie vinden. Op deze manier zorgen we voor een breed en sterk aanbod van tools zodat leerlingen vanaf september in i-Learn MyWay op eigen tempo aan de slag kunnen met leersporen voor computationeel denken. Onder andere FTRPRF, Dodona en Dwengo zullen in het aanbod zitten.

Daarnaast hebben we op het vlak van computationeel denken ook aandacht voor ondersteuning op maat van leerkrachten in onze i-Learn Academy. Naast het algemene ondersteuningsaanbod, met tips en tricks bij het gebruik van i-Learn, informatie over verschillende vormen van personaliseren, hulp bij het ontwerpen van leersporen,… bieden we in de Academy ook enkele thematische ondersteuningssessies aan, waarvan computationeel denken er één is, als onderdeel van de bredere digitale STEM-didactiek. In deze sessies tonen we vanuit praktijkvoorbeelden hoe didactische principes omtrent computationeel denken in digitaal gepersonaliseerde leersporen kunnen worden gegoten.

Tot slot lopen er bij onze projectpartner itec ook twee doctoraatsonderzoeken die de meerwaarde van digitale gepersonaliseerde tools bij lessen over computationeel denken onder de loep nemen. In een eerste fase ontwikkelen de onderzoekers een adaptief leerspoor samen met stakeholders (softwareproviders, leraren, lerarenopleiders en leerlingen). De ontwikkeling gebeurt aan de hand van een onderwijskundig ontwerpproces (analyse/exploratie, design/development, evaluatie/reflectie). Daarnaast kijken we ook naar informatiegegevens die uit de tools van het leerspoor komen (vb. hoe werden de oefeningen opgelost, hoeveel tijd hadden leerlingen nodig, welke oefeningen gingen goed/minder goed, …). In een tweede fase zetten de onderzoekers het leerspoor in in een klascontext om na te gaan hoe leerkrachten de tools gebruiken en hoe ze ermee in interactie gaan. Op die manier kan het leerspoor geoptimaliseerd worden en staan de onderzoekers heel dicht bij de praktijk, wat hen een extra dimensie geeft inzake de implementatie van digitale gepersonaliseerde tools in de praktijk.

De zoektocht naar kwalitatieve tools en de ondersteuning op maat, gecombineerd met een onderzoeksmatige onderbouwing, is onze garantie voor uitdagende leersporen over computationeel denken in i-Learn MyWay.

Deel deze post