De partners achter het i-Learn project: KU Leuven

De Vlaamse overheid wil inzetten op digitaal gepersonaliseerd leren in het Vlaamse onderwijs. In 2019 werd daarom het i-Learn project gelanceerd. i-Learn is een project dat door meerdere partners gedragen wordt. In deze blogrubriek leggen we graag uit wat elke partner juist doet. In deze blogpost zetten we de rol van KU Leuven in de verf. Het team van KU Leuven, alias Team Didactiek, is een multidisciplinair team met expertise op vlak van vakdidactiek en coaching. Vandaag nemen we jullie mee voor een kijkje achter de schermen van het KU-Leuventeam en ontdekken jullie welke rol onze onderwijsexperts in het i-Learn project spelen!

De didactische experts zijn stuk voor stuk mensen met een hart voor onderwijs, een didactische know-how en een passie voor digitaal leren. Ze hebben allemaal zelf onderwijservaring en staan tot op heden met een voet in de praktijk omdat ze bv. i-Learn combineren met een job in de lerarenopleiding, kennis- en expertisecentra voor online leren, etc. Zo kunnen ze specifieke noden identificeren, concrete vertalingen maken naar i-Learn en ook specifieke aanbevelingen doen.

Takenpakket voor i-Learn

Om een online portaal uit te bouwen, dat educatieve tools samenbrengt en deze via leersporen en een vrij leren-zone aanbiedt aan leerlingen, is niet alleen technische expertise nodig, maar ook een didactische onderbouw. Het didactische team van KU Leuven is dan ook in heel wat aspecten van i-Learn actief betrokken: zo droeg het team van KU Leuven bij aan het in kaart brengen van het EdTech-landschap in binnen- en buitenland. Op basis van hun didactische bevindingen bepalen zij mee de selectie van de tools op i-Learn en tegelijk blijven ze hun voelsprieten uitsteken voor een constante monitoring van het EdTech-veld. Ze doorliepen samen met de pilootscholen het co-creatieproces, waarbij concrete leersporen werden uitgewerkt voor het prototype op basis van de leernoden van de scholen. Daarnaast geven ze ook didactisch advies inzake de nieuwe focussen, opbouw en features van het finale portaal, de leersporen en het vrij leren. i-Learn is niet alleen bezig met de ontwikkeling van een portaal, maar ook met de creatie van de i-Learn Academy die leerkrachten zal ondersteunen in het gebruik van i-Learn en verder zal professionaliseren inzake gedigitaliseerd en gepersonaliseerd leren. Ook hierbij zijn de experts nauw betrokken. (Houd zeker onze blog in het oog want weldra verschijnt er een blogpost over ons ondersteuningsaanbod.)

De didactische experts houden daarnaast ook een vinger aan de pols in het onderwijsveld. Dankzij hun voet in de praktijk, weten ze wat er speelt in het werkveld en kan er zo op specifieke noden en vragen ingezet worden. Daarnaast worden de experts gevoed door onderzoek, geleverd door i-Learn partner itec. Er zijn ook samenwerkingen met pilootscholen, co-piloten, de stakeholder manager van i-Learn en nauwe contacten met educatieve partners, zodat elke stap van het i-Learn verhaal gecheckt en gedragen wordt door mensen die elke dag bezig zijn met onderwijs. Daarnaast krijgen ze ook input via constante professionalisering.

 

De toekomst

In functie van het finale portaal evolueert het takenpakket van de didactische experts mee: de vernieuwde versie van het portaal zal leerkrachten immers de mogelijkheid geven om zelf aan de slag te gaan en leersporen te creëren. De didactische experts zullen in dit proces een ondersteunende rol opnemen. Daarover hopen we jullie in een toekomstige blogpost alles te vertellen.