De partners achter het i-Learn project: Brightlab

De Vlaamse overheid wil inzetten op digitaal gepersonaliseerd leren in het Vlaamse onderwijs. In 2019 werd daarom het i-Learn project gelanceerd. Nu we de gevolgen van de coronacrisis op het onderwijs van dichtbij hebben meegemaakt lijkt deze uitdaging actueler dan ooit. Bij i-Learn zien we het groot: de partners van ons project werden nauwkeurig uitgekozen op basis van hun expertises. Het doel? Samen een online portaal creëren dat voldoet aan de concrete noden binnen het Vlaamse onderwijs. In deze nieuwe rubriek willen we graag ons licht laten schijnen op de exacte rol van elk van deze partners. De spits wordt afgebeten door Brightlab, een initiatief van RVO-Society.

Brightlab? Brightlab!

In mei 2020 lanceerde RVO-Society Brightlab, een nieuw STEM-onderwijslabo. Brightlab stoomt jongeren klaar voor de 21ste-eeuwse uitdagingen met stimulerend, krachtig en innoverend STEM-onderwijs. Een grotere instroom in STEM, technische en wetenschappelijke studierichtingen is daarbij de ultieme doelstelling.

Het prille begin

Brightlab maakt deel uit van RVO-Society, maar wat is dit juist? RVO-Society is de overkoepelende organisatie van twee initiatieven: Scivil, het – in januri 2019 opgerichte – kenniscentrum citizen science (i.e. wetenschap die volledig of gedeeltelijk uitgevoerd wordt door amateurwetenschappers, vaak onder begeleiding van professionele wetenschappers), en Brightlab.

RVO-Society werd in 2001 opgericht ter nagedachtenis van prof. Roger baron Van Overstraeten, de oprichter en eerste directeur van imec. Al 20 jaar zet een gepassioneerd en creatief team zich in voor één groot, gemeenschappelijk doel: jongeren, leerkrachten en burgers inspireren met educatieve en vrijetijdsactiviteiten rond techniek, technologie en wetenschap.

In de beginjaren was dat vooral als antwoord op het groeiende tekort aan ICT-talenten op de arbeidsmarkt, maar al snel verschoof de focus naar het tekort aan STEM-profielen. RVO-Society spitste zich hierbij toe op het aanbieden van navormingen en vrijetijdsactiviteiten rond STEM.

Wat doet Brightlab juist?

Voor het i-Learn project werken we samen met Brightlab, het STEM-labo van RVO-Society. Brightlab doet aan ‘teach the teacher’: ze bieden leerkrachten de juiste methoden en technieken om leerlingen te inspireren en activeren, en dat door middel van innovatieve, ervaringsgerichte lessen en krachtige lesomgevingen. De nieuwste methodieken en technologieën worden getest, bijgeschaafd, goedgekeurd en doorgegeven.

Wat is de rol van Brightlab binnen i-Learn?

Eén van de innovatieve methodieken waarop Brightlab inzet is gepersonaliseerd leren, wat ook juist de focus van het i-Learn project is. Bij gepersonaliseerd leren is het erg belangrijk dat we vertrekken vanuit vakspecifieke vereisten. Voor STEM-onderwijs en wetenschapsonderwijs identificeert Brightlab deze noden, en dat steeds in dialoog met de verschillende stakeholders in Vlaanderen.

Wanneer we gepersonaliseerd leren implementeren is het essentieel dat we de leerkracht niet uit het oog verliezen.  De rol van de leerkracht krijgt in deze nieuwe context namelijk een andere invulling. Leerlingen gaan immers meer op hun eigen tempo leren. De leerkracht vervult dan een essentiële rol door begeleiding te geven, de studievoortgang te bewaken, extra activiteiten aan te bieden en leerlingen individueel of in kleine groepjes te begeleiden. Hiervoor zullen binnen i-Learn didactische scenario’s en professionaliseringsformats ontwikkeld worden. Brightlab zal er bij het uitwerken, testen en bijschaven van deze formats ook voor zorgen dat ze toepasbaar en specifiek gemaakt worden voor het STEM-onderwijs.