Toestemmingsformulier beeldmateriaal

i-Learn is een project dat gesteund wordt door de Vlaamse overheid en dat van start is gegaan in september 2019. Het i-Learn team wil, in nauwe samenwerking met Vlaamse scholen en leerkrachten, een online portaal creëren waarop softwareproviders hun digitale toepassingen voor gepersonaliseerd leren beschikbaar kunnen stellen. Deze educatieve technologie stelt leerkrachten in staat om een leertraject op maat van elke leerling te creëren.

Het beeldmateriaal waarover sprake is in dit materiaal zal ingezet worden voor promotiedoeleinden van dit project. Dit beeldmateriaal kan onder meer gebruikt worden voor volgende kanalen:

  • Website
  • Sociale media
  • Nieuwsbrief
  • Print (folders, brochures, posters,…)
  • Aanwezigheid op events
  •  …

Deze toestemming omvat zonder enige beperking het recht op bewerken, digitaal verbeteren of wijzigen, samenvoegen of dupliceren en het geheel of gedeeltelijk gebruik en hergebruik van de beeldopnames.

Ook geef ik toestemming om de beeldopnames te gebruiken voor elk van de volgende doeleinden:

  • Promotiedoeleinden van imec, om het project te promoten via diverse communicatiekanalen rond het i-Learn project en op beurzen en congressen.
  • Promotiedoeleinden van de Vlaamse Overheid (Departement Economie, Wetenschap en Innovatie, Departement Onderwijs en Vorming, Agentschap Innoveren en Ondernemen, AHOVOKS en Agentschap Onderwijsdiensten), aan welke eventueel de beeldopnames zullen worden overdragen op het einde van het i-Learn project.

Hierbij verklaar ik geïnformeerd te zijn over de doeleinden omtrent het maken en het gebruik van de beeldopnames. Ik begrijp dat ik te allen tijde het recht heb mijn toestemming te herroepen en dat imec alle redelijke inspanning zal verrichten om te voldoen aan een dergelijke herroeping, die eenvoudig kan worden gedaan per e-mail naar info@i-learn.vlaanderen.

Echter, wanneer ik toestemming geef de beeldopnames online te delen en zodra de beeldopnames online staan, begrijp ik dat het niet mogelijk is om deze beeldopnames te verwijderen en kan ik daarom mijn toestemming niet herroepen.