Scholen

Voor welke leerjaren is i-Learn bedoeld?

i-Learn MyWay kan gebruikt worden in alle leerjaren van het gewoon lager en secundair onderwijs. Scholen uit het buitengewoon onderwijs zijn eveneens welkom binnen het i-Learn traject. Er is echter geen specifieke focus op deze doelgroep bij de keuze van educatieve tools. 

Dit betekent dat het portaal niet bedoeld is voor het kleuteronderwijshoger onderwijs of volwassenenonderwijs. 

Wat is de kostprijs om als school het i-Learn portaal te gebruiken?

iLearn is een project in opdracht van de Vlaamse Overheid. Wanneer een school deelneemt aan het i-Learn project, wordt hiervoor geen prijs aangerekend aan de school. Bij deelname heeft een school  toegang tot de hele bibliotheek van gekoppelde tools en krijgt ze toegang tot het volledige ondersteuningsaanbodWe kunnen echter geen uitspraken doen over het prijsmodel na de overdracht van het project naar de Vlaamse Overheid in 2023.

Kan ik i-Learn MyWay al vanaf september 2021 inzetten in mijn lessen?

De lancering van het portaal, het aanbod van educatieve tools en de ondersteuning zal gefaseerd gebeuren. In september 2021 zal een basisselectie aan tools en ondersteuningsvideo’s beschikbaar zijn in het portaal en op de i-Learn Academy. Daarna zal het aanbod aan tools en opleidingen gestaag groeien. Coaching op maat zal vermoedelijk beschikbaar zijn vanaf oktober 2021.

Concreet houdt dit in dat vanaf september scholen al op verkenning kunnen in het portaal en het eerste aanbod van tools. Ook ander voorbereidend werk kan al opgestart worden (inplannen van opleiding, aanmaken accounts, leersporen verkennen of creëren). Deze voorbereidende periode neemt voor de meeste scholen 2 tot 4 weken in beslag.

Op welke manier wordt ondersteuning voorzien?

We willen elke i-Learn leerkracht de ondersteuning bieden die hij of zij nodig heeft in de vorm die het best aansluit bij zijn of haar noden, mogelijkheden en wensen. Alle opleidingen en begeleidingen worden gecentraliseerd via de (gratis) online i-Learn Academy. Via dit platform bieden we instructievideo’s, e-learning modules en didactische documentatie aan, zodat leerkrachten zelfstandig aan de slag kunnen. Daarnaast kan je je hier ook inschrijven voor één of meerdere vormingssessies en heb je de mogelijkheid om in de online community vragen te stellen of samen met collega’s nieuwe leersporen uit te werken. Heeft jouw school nood aan intensievere begeleiding? Geen probleem! In dat geval kan je via de i-Learn Academy kosteloos een coachingstraject op maat aanvragen. In dit traject krijgt je school een coach toegewezen die een aantal vormingssessiesdie aangepast zijn aan de specifieke noden en context van jouw school, uitwerkt en begeleidt.  

Vanaf wanneer kan mijn school het i-Learn portaal gebruiken?

Het finale portaal wordt ontwikkeld in 2021. Vanaf maart 2021 kunnen scholen zich inschrijven om het i-Learn portaal te implementeren in hun lessen. Starten kan vanaf het eerste trimester van schooljaar 2021-2022, maar je kan als school ook gerust later instappen.

Wat is een pilootschool?

Een pilootschool is een school die in januari 2020 geselecteerd werd om actief mee te werken aan de ontwikkeling van het i-Learn portaal. Pilootscholen hebben een kernteam (leerkrachten, ICT-coördinator, directie) afgevaardigd dat nauw samenwerkt met de didactische experts binnen het i-Learn team om actuele leernoden in kaart te brengen en input te geven over de inhoud en de opbouw van het portaal. De pilootscholen testen ook het prototype van het portaal uit in hun klassen gedurende het schooljaar 2020-2021. Vanaf dat moment worden ze implementatiescholen. Het i-Learn project kan rekenen op de medewerking van 12 pilootscholen.

Kan mijn school zich nog aanmelden als pilootschool?

Onze pilootscholen werden in januari 2020 geselecteerd. Het is helaas niet meer mogelijk om je aan te melden als pilootschool. Maar niet getreurd: je kan je als school wel inschrijven om implementatieschool te worden. Zo krijg je toch de kans om het i-Learn portaal te implementeren in je lessen. De oproep voor implementatiescholen staat sinds maart 2021 op onze website.

Terug naar overzicht