i-Learn zoekt educatieve tools!

Omwille van de gezondheidscrisis en de druk op de samenleving werd de deadline voor deze aanbestedingsprocedure verlengd tot 10 december 2020.

 

We kunnen er niet omheen: de coronacrisis heeft naast veel menselijk en economisch leed, ook heel wat opportuniteiten gecreëerd. Zo werden scholen ineens verplicht om op een digitale manier les te geven, waardoor leerkrachten een breed scala aan interessante educatieve toepassingen ontdekten. Voor de EdTech-sector schept dit natuurlijk heel wat nieuwe mogelijkheden en afzetmarkten.

Een gemakkelijke manier om als ontwikkelaar van een educatieve toepassing in te spelen op dit gunstige klimaat is deelname aan het i-Learn project. Door in te tekenen op onze nieuwe aanbestedingsprocedure (voor commerciële aanbieders) krijg je een unieke kans om deel uit te maken van een door de Vlaamse Overheid gesteund EdTech-project. We staan namelijk aan de vooravond van heel wat onderwijsvernieuwingen, waarvan het i-Learn portaal er eentje is.

Doe mee aan onze aanbestedingsprocedure

Bij i-Learn starten we nu (ja, nu!) de spannende zoektocht naar educatieve toepassingen voor het definitieve i-Learn portaal, onze oplossing voor digitaal gepersonaliseerd leren in het Vlaamse lager en secundair onderwijs. Nu het prototype van het portaal getest wordt in onze pilootscholen, is het tijd om onze blik te richten op het definitieve portaal dat uitgerold zal worden tijdens het schooljaar 2021-2022. Ons doel? i-Learn ter beschikking stellen van zoveel mogelijk leerkrachten en leerlingen.

Voor het prototype van het portaal werd er gericht gezocht naar educatieve toepassingen, inzetbaar binnen de focus die onze pilootscholen kozen. Voor het finale portaal trekken we de horizon van onze zoektocht opnieuw breed open. Alle educatieve toepassingen maken dus kans om een plekje te veroveren in het definitieve i-Learn portaal.

Welke digitale educatieve tools zoekt i-Learn?

De educatieve toepassingen die in aanmerking komen zijn op te delen in twee categorieën:

  • Educatieve toepassingen met een eigen (digitale) inhoud zoals oefeningenreeksen, video-instructies, (gepersonaliseerde) educatieve games, enz. binnen een vakspecifieke of vakoverschrijdende context. Deze tools kunnen zowel in de klas gebruikt worden als tijdens momenten waarop leerlingen vrij kunnen oefenen.
  • Toepassingen die een ondersteunende rol spelen bij het verwerken van leerinhouden of waarmee leerkrachten en leerlingen creatief aan de slag kunnen (vb. authoring tools, tools die samenwerken stimuleren, voorleessoftware, mind mapping tools, video recording tools,…).

The moment is now!

Door de strikte timing van het i-Learn project moeten we nu reeds op zoek gaan naar de educatieve toepassingen die in 2021-2022 in het portaal terecht kunnen komen. Deelnemers aan onze aanbestedingsprocedure kunnen zich nu dus van een mogelijke plek in het i-Learn portaal verzekeren.

Waarom deelnemen?

Stel dat jij een educatieve toepassing hebt ontwikkeld. Dan wil je toch ook zoveel mogelijk gebruikers, nee? Deelname aan het i-Learn project kan hiervoor een quick win zijn. Indien jouw educatieve applicatie wordt geselecteerd, heb je meteen alle troeven in handen. Je kan namelijk leerlingen, leerkrachten en scholen laten kennismaken en laten leren met behulp van jouw educatieve toepassing, zonder dat je hiervoor één verkooppraatje in een school hoefde te maken. Een grote afzetmarkt in Vlaanderen met minimale inspanning, daarvan droomt toch iedereen?

Waarop wacht je nog?

Wij bij i-Learn vinden het alvast ongelooflijk spannend. We hopen dan ook op heel wat kandidaturen. Want één ding is zeker: de Vlaamse EdTech-sector heeft veel te bieden. En samen staan we sterk: het Vlaamse onderwijs kan er alleen maar wel bij varen.

We kijken alvast uit naar alle deelnemende educatieve toepassingen! Deze zullen ongetwijfeld veel leerplezier teweegbrengen bij de Vlaamse leerlingen, en dat onder het goedkeurend oog van hun leerkrachten.

Aarzel dus niet om met jouw educatieve toepassing(en) je kans te wagen en je van een plekje in i-Learn te verzekeren!

Hoe deelnemen?

Noot: deze aanbestedingsprocedure is bedoeld voor commerciële aanbieders. We plannen een alternatief traject voor niet-commerciële aanbieders. Heb je hierin interesse? Contacteer ons dan via info@i-learn.vlaanderen

i-Learn publiceerde een overheidsopdracht op het e-Procurement platform voor het afsluiten van een raamovereenkomst met meerdere percelen. De gekozen procedure (mededingingsprocedure met onderhandeling) bestaat uit 2 stappen. De raamcontracten die gegund worden in deze procedure zijn een vereiste om deel te kunnen nemen aan de minicompetities die zullen worden uitgeschreven binnen de percelen.

Stap 1: Kom je in aanmerking? (selectiefase)          

In de eerste stap geef je te kennen dat je wenst deel te nemen aan de procedure. In de selectieleidraad staat gespecifieerd aan welke basisvoorwaarden je hiervoor als deelnemende partij dient te voldoen. Indien je aan deze basisvoorwaarden voldoet, kan je geselecteerd worden voor de 2de stap.

Er zijn verschillende percelen (vb. perceel 1: wiskunde, perceel 2: taal) opgenomen in de selectieleidraad. Het is toegelaten om in te tekenen op meerdere percelen, indien je educatieve toepassing op meerdere percelen betrekking heeft.

Stap 2: Kan je voldoen aan de vereisten? (raamcontract per perceel)

In deze stap wordt er een bestek uitgestuurd naar de geselecteerde partijen uit stap 1. Dit bestek zal specifiekere criteria bevatten dan de selectieleidraad (vb. technische compatibiliteit). Je beantwoordt dit met een offerte. Op basis van deze offertes wordt er een raamcontract per perceel afgesloten en dit met meerdere partijen. Dit raamcontract maakt het mogelijk om later te antwoorden op de uitgestuurde opdrachten.

Einddoel: mini-competitie (opdrachten binnen de percelen)   

Na afronding van de 2-stapsprocedure, start i-Learn met het uitsturen van opdrachten binnen de percelen. Per perceel (vb. wiskunde) worden rond kleinere thema’s (vb. wiskunde basisonderwijs) opdrachten uitgestuurd en dit uitsluitend naar de educatieve toepassingen die een raamcontract hebben op dit perceel. De opdracht wordt in deze mini-competities gegund aan de partij met de beste offerte.