Onder de motorkap: digiTAAL werkboek

Hier is ie weer, terug van weggeweest: onze rubriek “Onder de motorkap”. Tijdens de pilootfase van i-Learn boden we jullie al een didactische blik onder de motorkap van de educatieve tools in ons prototype. Nu i-Learn MyWay al een tijdje uit de startblokken is geschoten, vonden we het hoog tijd om deze rubriek terug van onder het stof te halen. Onze didactische experts zullen de komende weken een – virtueel – bezoekje brengen aan onze toolpartners en hen bevragen over de didactische insteek van hun educatieve applicaties. De spits wordt afgebeten door digiTAAL werkboek.

Wat is het digiTAAL werkboek?

Het digiTAAL werkboek is een online taalleerdomein mét inhoud. Het bevat meer dan 6000 authentieke, methodeonafhankelijke taaloefeningen voor Frans, Engels, Duits en Nederlands, gegroepeerd in 25 oefenmodules. Deze kwaliteitsvolle oefeningen kunnen gebruikt worden om te differentiëren of te remediëren in het secundair onderwijs.

Vanuit welke idealistische insteek is het digiTAAL werkboek ontstaan?

We zijn 25-30 jaar geleden gestart met e-learning omdat toen de interesse ontstond om talen niet alleen met handboeken te oefenen, maar ook op de computer, vanwege de mogelijkheden om geluid te laten horen, feedback te geven, enz. Het was enerzijds de bedoeling om leerkrachten kant-en-klaar oefenmateriaal aan te reiken dat ze konden inzetten als aanvulling bij de lessen of als remediëringsmateriaal. Anderzijds wilden we leerkrachten het vele verbeterwerk besparen dankzij een tool die zorgde voor automatische verbetering en heel veel feedback. Eerst was dat met cd-roms maar met de komst van het internet is dan overgeschakeld naar een online oefenmodule, die uiteindelijk resulteerde in het digiTAAL werkboek zoals we het nu kennen. Zowel op vlak van technologie als op vlak van content is er een enorme evolutie geweest, maar steeds is het doel hetzelfde geweest: leerkrachten en leerlingen ondersteunen met een tool die overal inzetbaar is, en die losstaat van bestaande methodes.

Waarom raad je leerkrachten aan om het digiTAAL werkboek te gebruiken?

Het digiTAAL werkboek geeft leerkrachten de kans om op een eenvoudige manier en zonder al te veel moeite te differentiëren. Het digiTAAL werkboek bevat heel veel oefenmateriaal, en de oefeningen zijn methode-onafhankelijk waardoor de leerkracht vrij kan kiezen binnen het volledige aanbod, zonder dat er een vastgelegd traject moet worden gevolgd. Voor “zwakkere” leerlingen kan de leerkracht putten uit het ruime aanbod om remediëring te voorzien in een specifiek onderwerp voor een specifieke leerling. Tegelijk kunnen “sterkere” leerlingen extra uitgedaagd worden door binnen hetzelfde onderwerp de oefeningen van een hoger niveau aan te bieden.

Het digiTAAL werkboek laat de leerling toe om autonoom te werken op de oefeningen, er zijn gelinkte informatiepagina’s, er is directe feedback en vaak ook extra uitleg wanneer de leerling een fout antwoord ingeeft. Eens de leerkracht een leertraject heeft uitgewerkt, kan de leerling zelfstandig aan de slag.

Wat zijn de didactische voordelen?

Dankzij het digiTAAL werkboek kan de leerling eender waar en wanneer op eigen tempo oefenen op de specifieke onderdelen waar hij/zij moeite mee heeft om de leerstof beter te beheersen. Maar ook voor een leerling die extra uitdaging nodig heeft, kan de leerkracht in het digiTAAL werkboek oefenmateriaal vinden om de kennis van die leerling te verdiepen.

Elke oefening in het digiTAAL werkboek is opgesteld als een verteerbare eenheid die op zichzelf kan bestaan, los van de andere items in een set van oefeningen. Het is dus perfect mogelijk om als leerkracht niet de volledige oefeningensets aan te bieden, maar een eigen relevante keuze te maken uit de oefeningen.

Het platform is zo opgebouwd dat elke leerling tot voldoende succeservaring kan komen, en op die manier optimaal intrinsiek gemotiveerd blijft: bij correcte antwoorden is vaak positieve feedback ingebouwd, en in veel oefeningen krijgt de leerling twee tot drie antwoordpogingen, waardoor steeds de mogelijkheid geboden wordt om – op basis van feedback – de eigen fouten te verbeteren en op een positieve manier kennis op te bouwen. Een leerling kan steeds de resultaten van de oefeningen die hij/zij maakte opnieuw raadplegen, en zelfs in detail alle ingevoerde antwoorden met bijbehorende feedback herbekijken.

Jullie weten dat we met i-Learn focussen op gepersonaliseerd leren. Hoe kan het digiTAAL werkboek hiervoor ingezet worden?

De leerkracht kan vrij kiezen binnen het bestaande aanbod, volgens de noden en behoeften van elke individuele leerling. Er moet geen vastgelegd traject worden gevolgd, maar de leerkracht kan voor elke leerling een gepersonaliseerd leertraject uitstippelen, afhankelijk van waar de behoefte ligt aan remediëring of extra uitdaging.

Het digiTAAL werkboek voorziet in een hoge mate van autonomie voor de leerling. Die kan, volgens wens en competentie, en op aangeven van zijn/haar leerkracht, in eender welke module, op eender welke oefening instappen, op die plaats waar de oefeningen het beste aansluiten bij de opgebouwde voorkennis. In de oefeningen is feedback voorzien, en vaak is er de mogelijkheid om door te klikken naar een pagina met extra uitleg, wat eveneens de autonomie voor de leerling verhoogt.

Door het gedetailleerde resultatenbeheer kan de leerling heel nauwkeurig worden opgevolgd, en kan op basis daarvan een keuze worden gemaakt uit welke oefeningen verder nog relevant zijn voor deze specifieke leerling.

Hoe zetten jullie in op de actuele en steeds veranderende noden van de leerlingen, de leerkrachten en het onderwijs?

Onze tool is heel flexibel en kan zowel technisch als inhoudelijk gemakkelijk worden bijgestuurd of aangepast aan nieuwe noden. Dit hebben we in de loop van de jaren ook bewezen door de software steeds opnieuw te vernieuwen: van cd-roms in het begin tot een tool die vandaag probleemloos te gebruiken is op smartphone en tablet.

Ook inhoudelijk breiden we de modules verder uit, gebaseerd op nieuwe noden geformuleerd in de leerplannen. Verder kan elke leerkracht steeds een beroep doen op de Designer die integraal deel uitmaakt van het digiTAAL werkboek, om zelf eigen oefenmateriaal aan te maken dat aansluit bij de noden en voorkennis van zijn/haar leerlingen.

Hoe zorgen jullie ervoor dat de tool “future proof” is en blijft?

We zetten voortdurend in op de verdere ontwikkeling en vernieuwing van onze tool. Door de keuze van de technologie hebben we ervoor gezorgd dat we altijd mee kunnen evolueren met de nieuwste apparatuur en browser-programmatuur, waardoor we aan de client-kant altijd up-to-date zijn. Aan de server-kant gebruiken we open source software die op elk moment mee evolueert met de nieuwste technologische ontwikkelingen. De applicatie is verder zo gebouwd dat ook de didactische inhoud steeds kan worden geactualiseerd en geoptimaliseerd.

Waarom zijn jullie meegegaan in het i-Learn verhaal? Wat spreekt jullie aan in i-Learn?

i-Learn zet ook in op differentiatie en personalisatie binnen het onderwijs. Het i-Learn verhaal sluit dus aan bij onze eigen doelstellingen en ons eigen doelpubliek.

Bedankt voor dit gesprek!