Wat kan i-Learn leren van iSTEM?

07 juli 2020

Met i-Learn ontwikkelen we een portaal om digitaal gepersonaliseerd leren te ondersteunen in de klas. Binnen het continu veranderende onderwijslandschap is i-Learn natuurlijk slechts één van de vele innovatieve projecten waarbij gesleuteld wordt aan het onderwijs van de toekomst. We vinden het dan ook heel belangrijk om af en toe eens over het muurtje te kijken. Zo kunnen we leren van andere innovatieve onderwijsprojecten. In deze blogpost kijken we specifiek naar wat i-Learn kan leren van het onderzoek rond geïntegreerd STEM-onderwijs (iSTEM).

Wat is iSTEM?

Geïntegreerd STEM-onderwijs is een nieuwe onderwijsmethode waarbij leerlingen een complexe, levensechte uitdaging voorgeschoteld krijgen, zoals bijvoorbeeld het bouwen van een passief huis op zonne-energie of het programmeren van een zelfrijdend wagentje. Deze opdracht kunnen ze enkel tot een goed einde brengen door kennis en vaardigheden uit verschillende STEM-domeinen te combineren en te gebruiken in hun oplossing. iSTEM wil leerlingen expliciet bewustmaken van de overeenkomsten en interacties tussen de verschillende theoretische concepten (vb. grafieken, vectoren, snelheid,…) over de STEM-vakken heen. Door deze topics bovendien te linken aan levensechte problemen hopen voorstanders van geïntegreerde STEM om de interesse en leerresultaten van leerlingen voor wetenschappen en technologie te verhogen.

Impact van iSTEM: vaststellingen en aandachtspunten

Onderzoek naar de effectiviteit van geïntegreerd STEM-onderwijs heeft aangetoond dat deze aanpak inderdaad een positief effect kan hebben op de wiskunde- en fysicakennis van leerlingen uit het middelbaar onderwijs. Hierbij moet echter wel één grote kanttekening gemaakt worden… Het positieve effect is enkel merkbaar wanneer leerkrachten hun klaspraktijken volledig aanpassen aan de nieuwe onderwijsmethode.

En daar wringt natuurlijk het schoentje. Uit hetzelfde onderzoek blijkt namelijk ook dat het zeker voor leerkrachten die al langer les geven niet altijd evident is om hun klaspraktijken radicaal om te gooien. Toch zijn er enkele elementen die de omschakeling gunstig kunnen beïnvloeden. Zo is de steun die een leerkracht ervaart van zowel collega’s als directie een belangrijke factor die de implementatie van geïntegreerd STEM-onderwijs bevordert. Daarnaast heeft ook het volgen van navorming en bijscholing een gunstig effect op het succesvol transformeren van de klaspraktijken.

Wat kunnen we hieruit leren?

Hoewel de conclusies uit het onderzoek naar geïntegreerde STEM natuurlijk niet rechtstreeks overdraagbaar zijn naar i-Learn, zijn dit interessante inzichten die we zeker in het achterhoofd houden bij de uitrol van onze eigen onderwijsinnovatie i-Learn. Door binnen onze implementatiescholen te werken met kernteams waarbij ook de directie betrokken is en door uitgebreide professionalisering te voorzien voor de implementatiescholen hebben we alvast een eerste stap in de goede richting gezet.

Wil je graag meer weten over iSTEM? Op deze website vind je alle informatie.

 

Deel deze post