Hoe i-Learn voor een innovatieve wetenschappelijke basis zorgt

18 februari 2021

Wist je dat de ontwikkeling en de ondersteuning van leerkrachten binnen het i-Learn project onderbouwd is door state of the art wetenschappelijk onderzoek rond EdTech? Binnen het project is een gepassioneerd team van gerenommeerde internationale onderzoekers actief bezig met de wetenschappelijke onderbouwing van de keuzes, de richting en de doelen van het i-Learn programma. Zo nemen we met i-Learn een internationale voorsprong op het vlak van digitaal gepersonaliseerd onderwijs. 

In deze blogpost willen we jullie meenemen in de wereld van onze onderzoekers en trachten we in mensentaal uit te leggen waarmee ons team van onderzoekers concreet bezig is. Maak je geen zorgen, we maken het niet te technisch! 😉

Aan de basis van de ontwikkeling van i-Learn ligt enerzijds de uitgebreide nodenbepaling bij scholen.  Onze onderzoekers organiseerden een grootschalige bevraging en zetten focusgroepen op met leerkrachten en onderwijsexperts, waarin ze peilden naar de behoeften rond digitaal gepersonaliseerd leren in het Vlaamse onderwijs. Het verloop en de resultaten hiervan kan je nalezen in eerdere blogposts (hier en hier).

Anderzijds bouwen de onderzoekers reeds vanaf het begin van het project aan een sterke wetenschappelijke fundering op het vlak van digitaal gepersonaliseerd leren.

Intensief onderzoek naar gepersonaliseerd leren

Wie digitaal gepersonaliseerd leren zegt, zegt ‘learning analytics’ (data over leren). In een eerdere blogpost ‘Het nut van learning analytics’ toonden we reeds de waarde hiervan aan. Het brede scala aan mogelijkheden van learning analytics inspireert ook onze onderzoekers. Met de input die via digitale tools gegenereerd kan worden over de leerlingen (hun resultaten, maar ook hun tempo, motivatie, leerstijl…), kan volop gepersonaliseerd worden – met respect voor de privacy van de leerling natuurlijk. Zo onderzoeken we binnen i-Learn onder andere de mogelijke mechanismes om een persoonlijk aanbevelingssysteem (cf. Netflix) te creëren. Check daarvoor zeker onze blogpost ‘Hoe i-Learn iets van Netflix kan leren’.

Daarnaast is het ook voor leerkrachten interessant om inzicht te krijgen in de learning data van hun leerlingen, om zo optimaal te kunnen inspelen op de verschillende behoeften van hun leerlingen. Onderzoekers van i-Learn bekijken de effecten van verschillende vormen van datadashboards voor leerkrachten en welk effect die hebben op de rol die leerkrachten innemen in de klas.

Snelle leervoortgang én grotere motivatie

Met i-Learn verdiepen we ons ook in de technische kant van learning analytics. Er wordt met name onderzocht hoe verschillende leerapplicaties kunnen samenwerken en data met elkaar kunnen uitwisselen. Zo kan leervoortgang in de ene leertoepassing mee in beschouwing genomen worden bij het gebruik van een andere tool, waardoor de leerling niet meer als beginner moet starten. De voortgang wordt als het ware meegenomen over tools heen.

Bovendien besteden onze onderzoekers ook aandacht aan de mechanismen achter verschillende ratingsystemen (Hoe gemotiveerd is een leerling? Hoe goed scoort de leerling op de oefening? …). Deze mechanismen bouwen ze vervolgens na om de algoritmen  te optimaliseren. Uit het onderzoek blijkt dat leerlingen daardoor sneller leerstof opnemen en ze het bovendien bijzonder motiverend vinden.

Voortdurende evaluatie

Ten slotte werkt ons onderzoeksteam intensief mee aan het evalueren van i-Learn. In de huidige fase betekent dit vooral de evaluatie van het prototype van het portaal en de huidige vorm van de didactische ondersteuning (coaching, i-Learn handleiding,…). De onderzoekers werken mee aan het uitwerken van het brede evaluatiekader en ondersteunen het opstellen, het afnemen en de analyse van de verschillende evaluatiemethodes: focusgroepinterviews, online surveys en de data die binnenkomt via het systeem. Op die manier tillen we de evaluatiefase van het i-Learn project tot het hoogste wetenschappelijke niveau.

De combinatie van praktijkgericht onderzoek en state of the art wetenschappelijke verdieping zorgt ervoor dat i-Learn een stevige basis heeft in het onderwijsveld. Het volledige team blijft hier continu aan werken om i-Learn als een topspeler in de internationale EdTechwereld verder te ontwikkelen.