Onder de motorkap: Comproved

Logo Comproved

Zoals jullie ondertussen weten, zijn onze pilootscholen volop in de weer met het uittesten van het prototype van het i-Learn portaal. Via het portaal hebben ze toegang tot een boeiende selectie van educatieve tools voor verschillende vakken. In deze nieuwe blogrubriek bieden we je graag een – didactische – blik onder de motorkap van deze educatieve toepassingen. Onze didactische experts brachten een – virtueel – bezoekje aan enkele partners en stelden hen heel wat vragen over de didactische insteek van hun tool(s). Deze week leren we Comproved beter kennen!

Wat is Comproved?

Comproved is een tool die inzet op het comparatief beoordelen van open taken en complexe vaardigheden (vb. schrijfopdrachten of creatieve projecten). Leerlingen beoordelen het werk van anderen comparatief, waardoor ze gerichter feedback leren geven. Tegelijkertijd leren ze doordat ze taken van uiteenlopende kwaliteit van hun medeleerlingen zien. Daarnaast biedt Comproved leerkrachten de mogelijkheid om de opdrachten anoniem en comparatief te beoordelen. (Wist-je-datje: met de hulp van imec.istart hebben ze trouwens hun tool goed kunnen lanceren!)

Vanuit welke idealistische insteek is Comproved ontstaan?

Vanuit het idee dat de kwaliteit van beoordelingen verbeterd moet en kan worden. Dan hebben we het zowel over de betrouwbaarheid en validiteit, maar ook over het leerpotentieel van assessments. Mensen zijn eigenlijk helemaal niet heel goed in het geven van een punt. Als ze een beoordeling moeten maken, gebeurt dit vaak door hetgeen ze moeten beoordelen te vergelijken. Bij Comproved gebruiken we dit principe, doordat het werk van leerlingen telkens meerdere keren met elkaar vergeleken wordt en gezien wordt door verschillende beoordelaars. Via algoritmes kan je op basis van alle vergelijkingen de punten voor elk werk uitrekenen. Doordat het beoordelen veel gemakkelijker is, kost het niet meer werk dan andere beoordelingsmethodes.

Waarom raad je leerkrachten aan om Comproved te gebruiken?

Allereerst is onze tool erg nuttig voor leerlingen: het vergelijken van elkaars werk is een sterk didactisch principe. Zowel het leren uit voorbeelden als het vergelijken en zoeken naar overeenkomsten en tegenstellingen, zijn vaak bewezen leerprincipes. Uit onderzoek blijkt overigens dat leerlingen best wel goed (en eerlijk) zijn in het beoordelen van elkaar en dat feedback geven aan anderen enorm waardevol is binnen het leerproces. En leerlingen vinden het leuk om te doen! Het vergelijken is een speelse manier om hen te leren nadenken over wat ze nu wel en niet goed vinden aan het werk van hun medeleerlingen. Overigens gebeurt dit allemaal anoniem.

Daarnaast biedt Comproved ook veel extra informatie voor de leerkracht. Zo kan de leerkracht monitoren in welke mate leerlingen al dan niet gelijkaardige opvattingen hebben over wat kwalitatief is. Verder kan een leerkracht ook opvolgen hoe lang leerlingen over de evaluatie gedaan hebben en kan hij/zij de betrouwbaarheid van het assessment controleren,…

Comproved kan ook door leerkrachten gebruikt worden als een evaluatietool. Veel leerkrachten ondervinden immers moeilijkheden bij het opstellen van rubrics (i.e. tabellen met beoordelingscriteria om feedback te geven) en hebben na het verbeteren vaak nog steeds het gevoel dat ze leerlingen een foute score hebben gegeven. Dankzij  Comproved kan een leerkracht opdrachten comparatief beoordelen en wordt ook de mogelijkheid gecreëerd om op een gemakkelijke manier meerdere beoordelaars aan een opdracht te koppelen. Op deze manier worden leerkrachten uitgedaagd samen na te denken over wat ze van hun leerlingen verwachten. Dit kan binnen een school, maar ook schooloverschrijdend georganiseerd worden.

 

Wat zijn de didactische voordelen van Comproved?

Het voordeel is dat onze tool zich richt op (peer) assessment van complexe vaardigheden: het beoordelen van schrijfvaardigheid, creatief denken, probleemoplossend vermogen, … Comproved biedt door de comparatieve insteek een nieuwe manier van beoordelen en leren bij peer assessment.

De tool wordt vaak ingezet voor (vreemde)talenonderwijs. Maar de tool is ontwikkeld om veel breder ingezet te worden dan enkel voor talen: het kan evengoed gebruikt worden voor creatieve opdrachten, projectverslagen, laboverslagen, filmpjes gemaakt door leerlingen, een reflectietekst, een poster, etc. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Jullie weten dat we met i-Learn focussen op gepersonaliseerd leren. Hoe kan Comproved hiervoor ingezet worden?

Leerlingen kunnen op een door hen gewenst moment hun werk inleveren, het werk van medeleerlingen vergelijken en hun feedback raadplegen. Wel worden er door de leerkrachten telkens deadlines vooropgezet. Leerlingen zien bovendien een verscheidenheid aan voorbeelden, met dus ook verschillende sterktes en zwaktes. Tot slot krijgen ze ook gepersonaliseerde feedback van meerdere van hun medeleerlingen.

Hoe zetten jullie in op de actuele en steeds veranderende noden van de leerlingen, de leerkrachten en het onderwijs?

Het beoordelen van complexe vaardigheden, competenties, het vakoverschrijdend werken, … al deze “begrippen” zijn ingeburgerd in het onderwijs. Tegelijkertijd ervaren leerkrachteren echter veel moeilijkheden om enerzijds het werk van leerlingen met betrekking tot deze vaardigheden te evalueren, en anderzijds hun leerlingen zelf te leren nadenken over wat nu eigenlijk kwaliteit is. Met Comproved haken we in op deze noden.

Hoe zorgen jullie ervoor dat de tool “future proof” is en blijft?

Wij zijn een spin-off van de Universiteit Antwerpen, imec en Universiteit Gent. Wij zijn nog altijd nauw verbonden met het onderzoek naar de methode van comparatief beoordelen. Deze inzichten integreren we in de methode.

Bovendien hebben we nauw contact met onze gebruikers. Hun ervaringen nemen we mee in het optimaliseren van de tool en het uitbreiden van de functionaliteiten. Zo zouden we graag in de toekomst een waarderingssysteem voor feedback willen opzetten, omdat sommige leerlingen niet altijd even correcte of beleefde feedback geven. Ook willen we het voor scholen mogelijk gaan maken gemakkelijker schooloverschrijdend te werken, zodat ze bijvoorbeeld de schrijfvaardigheid van de eigen leerlingen met andere leerlingen kunnen gaan vergelijken.

Waarom zijn jullie meegegaan in het i-Learn verhaal? Wat spreekt jullie aan in i-Learn?

Wij zijn meegegaan in het grotere i-Learn verhaal omdat we het belangrijk vinden dat leerlingen ook aan hun competenties werken. Onze tool en de methode van comparatief beoordelen biedt voor leerkrachten een mogelijkheid om leerlingen te helpen met het krijgen van inzicht in wat kwaliteit is (Wat is bijvoorbeeld een goede tekst?), en tegelijkertijd van elkaar te leren. Daarnaast helpt het leerkrachten om snel te zien of er meer instructie nodig is om toe te lichten wat er van hen verwacht wordt.

En dat is zeer waardevol. Bedankt voor dit gesprek!