Onder de motorkap: Dodona

Logo Dodona

Zoals jullie ondertussen weten, zijn onze pilootscholen zo goed als klaar met het uittesten van het prototype van het i-Learn portaal. Via het portaal hebben ze toegang tot een boeiende selectie van educatieve tools voor verschillende vakken. In deze nieuwe blogrubriek bieden we je graag een – didactische – blik onder de motorkap van deze educatieve toepassingen. Onze didactische experts brachten een – virtueel – bezoekje aan enkele partners en stelden hen heel wat vragen over de didactische insteek van hun tool(s). Deze week leren we Dodona beter kennen! Zij sluiten het rijtje af van didactische interviews met tools uit het prototype. Maar niet getreurd: we plannen deze rubriek verder te zetten eens de nieuwe educatieve tools in het finale portaal bekend zijn.

Wat is Dodona?

Dodona is een online leeromgeving om te leren programmeren. Het platform ondersteunt verschillende programmeertalen en wordt gratis ter beschikking gesteld aan scholen ter ondersteuning van hun programmeerlessen en het afnemen van programmeertoetsen. Leerlingen kiezen uit meer dan 5.000 verschillende oefeningen. Ze dienen hun oplossingen in en krijgen al na enkele seconden automatisch gegenereerde feedback. Zo kunnen ze onmiddellijk aan de slag om hun oplossing bij te sturen of verder te verfijnen.

Meer info: van start met Dodona als leerkracht

Vanuit welke idealistische insteek is Dodona ontstaan?

Dodona is ontstaan vanuit een nood om de feedback loop te automatiseren binnen onze eigen programmeercursus. Het leerplatform Dodona is uitermate geschikt als ondersteuning voor probleemgestuurd onderwijs met het oog op een doorgedreven ontwikkeling van probleemoplossend en computationeel denken. In probleemgestuurd onderwijs staan actief leren, zelfsturend leren en authentieke taken centraal. Traditionele toetsen en het klassieke systeem van examens passen echter niet altijd goed in probleemgestuurd onderwijs, waar voortgangstoetsen een meer prominente rol moeten krijgen. We zijn er dan ook van overtuigd dat het organiseren van toetsen een belangrijke functie heeft bij het innoveren van het onderwijs, met als drijfveer het verder optimaliseren van het leren.

Waarom raden jullie leerkrachten aan om Dodona te gebruiken?

Dodona geeft de leerkracht de mogelijkheid om eigen leerpaden te creëren aan de hand van de vele oefeningen die reeds in het leerplatform zitten. Daarnaast kan de leerkracht ook eigen materiaal toevoegen en delen met collega’s, zodat de collectie van beschikbare oefeningen steeds groter wordt. Het leerplatform maakt gebruik van geautomatiseerde feedback, zodat leerlingen direct feedback krijgen op ingediende oefeningen.

Dodona biedt leerkrachten de mogelijkheid om deadlines in te stellen en de voortgang van hun leerlingen op te volgen. Daarnaast kan Dodona ook gebruikt worden om online toetsen te organiseren, en die ook online te verbeteren en individuele feedback te geven aan studenten. Collega’s kunnen ook aangeduid worden om samen een cursus te beheren.

Wat zijn de didactische voordelen van Dodona?

Het leerplatform Dodona wil leerlingen op een zo zinvolle en zo effectief mogelijke manier leren programmeren. We doen dit door verschillende computertechnologieën in te zetten om de aangetoonde voordelen van één-op-één en gepersonaliseerde begeleiding te realiseren. Bovendien verwezenlijken we dit in contexten waarin leerlingen normaal enkel toegang zouden hebben tot één-op-veel begeleiding (bv. klassieke lessen) of zelfs helemaal geen rechtstreekse begeleiding (bv. huiswerk). Dodona helpt leerkrachten dus om een leeromgeving te creëren met heel wat voordelen voor leerlingen op het vlak van actief leren, geïndividualiseerd leren, just-in-time feedback en flexibiliteit in tijd en ruimte.

 

Hoe kan jullie platform ingezet worden voor digitaal gepersonaliseerd leren?

Qua personalisatie zit de kracht van Dodona op dit moment voornamelijk in de gepersonaliseerde feedback die automatisch door de ‘judges’ gegenereerd wordt. Op basis van de aangeleverde feedback kunnen leerlingen hun ingediende oplossingen remediëren en een nieuwe oplossing indienen.

Daarnaast willen we met Dodona in de toekomst ook meer inzetten op dynamische leerpaden. Op dit moment bestaat een cursus in Dodona uit een leerpad dat handmatig wordt uitgestippeld door een leerkracht. Op die manier kan de leerkracht voor elke leerling een persoonlijk leerpad uitstippelen. Bovendien kan de leerling naast het vaste leerpad op eigen initiatief ook nog bijkomende oefeningen maken. Om een echt dynamisch leerpad te krijgen, moeten leerlingen op een geautomatiseerde manier oefeningen aanbevolen krijgen op maat van hun voortgang doorheen het leerpad. Binnen Dodona is dat traject nog in volle ontwikkeling.

Hoe zorgen jullie ervoor dat Dodona “future proof” is en blijft?

Dodona is open source software en kan in principe door de onderwijsinstellingen of hun partners zelf gehost worden. In de praktijk gebruiken alle onderwijsinstellingen op dit moment de instantie van de Universiteit Gent zelf, en die zal ook in de toekomst gratis blijven. Daarnaast werden recent ook enkele partnerschappen opgezet, dus er zit nog van alles in de pijplijn!

Waarom zijn jullie meegegaan in het i-Learn verhaal? Wat spreekt jullie aan in i-Learn?

In de eerste plaats hebben Dodona en i-Learn enkele gedeelde interesses: we zijn beiden geïnteresseerd in de ontwikkeling van EdTech ter ondersteuning van leerlingen en leerkrachten. Daarnaast willen we met onze inzichten rond computationeel denken ook de collega’s in het secundair onderwijs ondersteunen. En hieraan gekoppeld hebben we zeker ook interesse om verder te onderzoeken hoe leerprocessen rond computationeel denken beter onderbouwd kunnen worden.

Bedankt voor dit interview!