Onder de motorkap: Squla

Logo Squla

Zoals jullie ondertussen weten, zijn onze pilootscholen volop in de weer met het uittesten van het prototype van het i-Learn portaal. Via het portaal hebben ze toegang tot een boeiende selectie van educatieve tools voor verschillende vakken. In deze nieuwe blogrubriek bieden we je graag een – didactische – blik onder de motorkap van deze educatieve toepassingen. Onze didactische experts brachten een – virtueel – bezoekje aan enkele partners en stelden hen heel wat vragen over de didactische insteek van hun tool(s). Deze week leren we Squla beter kennen!

Wat is Squla?

Squla is een online oefenprogramma voor kinderen uit de basisschool (klasgebruik is gratis). Het biedt meer dan 70.000 quizvragen en games aan om leerstof op een leuke manier in te oefenen. Zo is er content beschikbaar voor onder meer rekenen, taal, begrijpend lezen, en geschiedenis. Maar ook andere vakken zoals muziek of verkeer kunnen via Squla op een speelse manier ingeoefend worden.

Vanuit welke idealistische insteek is Squla ontstaan?

Squla is in 2010 opgericht door een vader die zag dat onderwijs meer aansprekend en persoonlijker kon. Hij besloot leren leuk te maken op een manier die de taal spreekt van kinderen die opgroeien met online games, tablets en apps. Door online games te combineren met onderwijs, wilde hij leren zó leuk maken dat kinderen uit zichzelf na school de lesstof van school gingen oefenen. Op hun eigen niveau en in hun eigen tempo. Hij was ervan overtuigd dat met inzet van digitale technologie het onderwijs sterk aan kracht kon winnen. Samen met een groep game ontwikkelaars ontwikkelde hij Squla, een online leerplatform dat kinderen, leraren en ouders samen betrekt bij de ontwikkeling van kinderen.

Squla gaat ervan uit dat ouders en leerkrachten het beste uit kinderen willen halen en helpt dat mede mogelijk te maken. De leerkracht blijft echter te allen tijde leidend in het leerproces en ouders beslissen zelf of ze onze digitale onderwijsprogramma’s willen inzetten voor hun kinderen. De programma’s sluiten perfect aan op het reguliere lesaanbod  en kennis wordt op een aantrekkelijke manier aangeboden aan leerlingen in diverse leeftijdscategorieën. Digitale technologie helpt om dit maatwerk voor iedereen mogelijk te maken.

Waarom raad je leerkrachten aan om Squla te gebruiken?

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs omdat het hen een solide basis voor de toekomst biedt. Maar ieder kind is uniek en maakt in zijn eigen tempo zijn eigen ontwikkeling door. In het reguliere onderwijs met grote klassen, een structureel lerarentekort en toegenomen hoeveelheid leerstof is het niet altijd mogelijk kinderen op maat te bedienen. Het ene kind maakt nu eenmaal snellere stappen dan het andere.

Om iedere leerling de uitdaging te bieden die het op dat moment nodig heeft, is soms een meer persoonlijke benadering nodig. Die biedt Squla: een online leerprogramma dat met behulp van spelvormen onderwijs op een uitdagende en leuke manier aan leerlingen aanbiedt, en dat door bijvoorbeeld het gebruik van adaptieve quizzen. Het motto van Squla is niet voor niets leuk leren.

Squla biedt programma’s die naadloos aansluiten op leeftijd, het reguliere schoolprogramma én het niveau van iedere individuele leerling. In de klas, thuis of onderweg, Squla is altijd en overal bereikbaar voor iedere basisschoolleerling. Of het nu gaat om verdieping van kennis voor leerlingen die al een stapje verder zijn of om het bijspijkeren van kennis voor wie nog wat moeite heeft met de reguliere leerstof, Squla biedt kennis en vaardigheden voor ieder kind.

Daarnaast wil Squla dat alle kinderen met plezier naar school gaan zodat ze goed meekunnen op school. Oefenen met Squla geeft hen zelfvertrouwen en leerplezier. Squla is een aanvulling, bedoeld als hulpmiddel, om elk kind op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo te stimuleren. Doordat ze oefenen op hun eigen niveau, boeken ze snel vooruitgang.

Squla maakt het voor leerkrachten mogelijk om leerlingen in de klas, zelfstandig, op hun eigen niveau ‘vooruit’ te laten werken of ze ‘bij te spijkeren’ op leerdoelen waarin ze achterlopen. Dat geeft hen weer de ruimte om aandacht te geven aan leerlingen die dat op dat moment extra nodig hebben. Zo kunnen we leerkrachten helpen meer voor elkaar te krijgen in de klas en helpen we scholen om de effecten van het structurele lerarentekort enigszins te dempen.

Bovendien stimuleert Squla ouderparticipatie: ouders kunnen online de voortgang van de leerprestaties van hun kinderen precies volgen en hen stimuleren om vakken waarin ze minder goed zijn, gericht te verbeteren met behulp van Squla. Die ouderparticipatie is belangrijk. Uit onderzoek is gebleken dat de interesse van ouders in de schoolprestaties van hun kinderen leidt tot betere leerresultaten.

Ten slotte biedt Squla nuttige verbreding van de lesstof voor leerlingen, zoals de eerste stappen in het vak Engels. En biedt de tool ook actuele leerstof over nieuwsitems en andere maatschappelijke onderwerpen (vb. natuur, kinderrechten,…).

 

Wat zijn de didactische voordelen van Squla?

Squla is een mooie aanvulling op de lesstof in de klas, welke methode je ook gebruikt. Dat maakt het voor leerkrachten gemakkelijk om Squla te integreren in hun klas. Kinderen die wat extra ondersteuning nodig hebben in taal, worden via Squla gericht bijgespijkerd. Kinderen die al wat verder in hun ontwikkeling zijn en wat meer uitdaging nodig hebben, krijgen bij Squla verdieping van de reguliere lesstof of kunnen wat extra kennis opdoen.

We bouwen de lesstof stap voor stap op. Bijvoorbeeld, tafels leren gaat in 3 stappen: leren, oefenen en uit het hoofd. En bij begrijpend lezen kun je kiezen tussen gemakkelijk, gemiddeld en moeilijk. Zo oefent elke leerling op zijn eigen niveau. Alle oefenstof op Squla is gemaakt door onderwijsexperts en vakspecialisten.

 

Hoe kan Squla ingezet worden voor digitaal gepersonaliseerd leren?

Op Squla bieden we voor een aantal vakken (zoals rekenen en Engels) adaptieve quizzen aan. Hierbij past de moeilijkheidsgraad van de quiz zich vanzelf aan aan het leerniveau van het kind. Niet te moeilijk, maar ook niet te gemakkelijk. Op deze manier hebben de quizzen altijd de juiste balans tussen uitdaging en plezier, en blijft leren leuk.

Kinderen werken bij adaptieve quizzen op hun eigen niveau, los van de klasgroep waarin ze zijn ingedeeld. De vragen zijn niet meer gekoppeld aan een groep, maar aan een bepaalde moeilijkheidsgraad. Je gaat dus altijd verder waar je gebleven bent.

Het programma past de vragen voor kinderen voortdurend aan. Is een vraag goed beantwoord dan krijgt de leerling een moeilijkere vraag en andersom. Het uitgangspunt voor Squla is daarbij: door bekwamer te worden, wordt de kans groter dat je de vraag goed beantwoordt.

Daarnaast kan, voor de niet-adaptieve content, het groepsniveau worden aangepast. Dit maakt het mogelijk om een leerling ook op een hoger of lager niveau te laten oefenen, wanneer hij of zij voor of achter loopt in een bepaald vak.

Hoe zetten jullie in op de actuele en steeds veranderende noden van de leerlingen, de leerkrachten en het onderwijs?

Met een 60-koppig team volgen we de veranderingen van het curriculum en passen de content daarop aan. Ook volgen we wetenschappelijke ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld het weghalen van het foute woordbeeld in spelling. We verzamelen ook heel wat learning analytics om in te kunnen spelen op de specifieke noden. Zo kunnen we bijvoorbeeld achterhalen waarom een bepaalde quiz niet volledig uitgespeeld wordt en kan de content geoptimaliseerd worden. Daarnaast hebben we de voorbije tijd ook enorm ingezet op de adaptiviteit binnen Squla. Tot slot zet het team van Squla ook zijn kennis in om zaken, zoals de zomerdip, te signaleren.

Hoe zorgen jullie ervoor dat de tool “future proof” is en blijft?

We hebben nauw contact met onze doelgroep. Wanneer we een nieuw prototype op de markt brengen, testen we dit van tevoren uit in een testlab met onze doelgroep. We doen ook veel onderzoek bij ouders, huidige leden, kinderen, leerkrachten. We vragen waar hun behoeftes liggen en houden zo de vinger aan de pols. Daarnaast houden we onderwijstrends in de gaten maar ook het curriculum, wetenschappelijk onderzoek, trends bij kinderen, etc.

Waarom zijn jullie meegegaan in het i-Learn verhaal? Wat spreekt jullie aan in i-Learn?

We hadden gelezen dat in het Vlaamse onderwijs de mogelijkheden van digitale tools in het onderwijs worden onderbenut. Leerkrachten hebben een zware taak om in klassen met soms meer dan dertig leerlingen onderwijs op maat te leveren. Daarbij komt dat in het basisonderwijs het ontwikkelingsniveau van individuele leerlingen sterk uiteen kan lopen. Leerlingen ontwikkelen zich ieder in hun eigen tempo en op hun eigen niveau. Die niveaus kunnen flink van elkaar verschillen door uiteenlopende redenen. Die verschillen vergen een individuelere aanpak per leerling. De ene leerling moet juist wat worden bijgespijkerd in taal en/of rekenen, de andere is verder dan zijn medeleerlingen en heeft juist behoefte aan nieuwe leeruitdagingen. Online leerplatformen zoals Squla voorzien goed in deze behoeften en vormen zo een aanvulling op het reguliere basisonderwijs. Een aanvulling die in onze ogen hard nodig is nu het basisonderwijs bovendien kampt met een structureel lerarentekort dat de kwaliteit van het onderwijs ondermijnt. En het is natuurlijk erg mooi dat i-Learn de leerkrachten helpt door deze educatieve toepassingen onder de aandacht te brengen en ze ook te begeleiden bij het gebruikmaken van de toepassingen.

Bedankt voor dit interview!