Onder de motorkap: StudyGo

Zoals jullie ondertussen weten, zijn onze pilootscholen volop in de weer met het uittesten van het prototype van het i-Learn portaal. Via het portaal hebben ze toegang tot een boeiende selectie van educatieve tools voor verschillende vakken. In deze nieuwe blogrubriek bieden we je graag een – didactische – blik onder de motorkap van deze educatieve toepassingen. Onze didactische experts brachten een – virtueel – bezoekje aan enkele partners en stelden hen heel wat vragen over de didactische insteek van hun tool(s). Deze week leren we StudyGo beter kennen!

Wat is StudyGo?

StudyGo is een tool die leerlingen toelaat om gemakkelijk woordenlijsten te vinden en/of te maken. Op deze manier kunnen ze nieuwe woorden en begrippen inoefenen.

Vanuit welke idealistische insteek is StudyGo ontstaan?

StudyGo werd 15 jaar geleden opgericht vanuit de praktijk: 2 leerkrachten merkten op dat hun leerlingen nood hadden aan een tool waarmee ze zelf woordenlijsten konden maken om woorden en begrippen in te oefenen. De voorbije jaren is StudyGo enorm gegroeid en is er een volledig team betrokken bij de (verdere) ontwikkeling van de tool. Het ideaal achter StudyGo is echter hetzelfde gebleven, namelijk om alle kinderen zo goed mogelijk te helpen met hun schoolwerk en ze een gevoel van zelfvertrouwen te kunnen geven in elk vak.

Wij willen dat alle kinderen ervaren dat ze succesvol kunnen zijn op school, op alle niveaus en op alle vakgebieden. En natuurlijk willen we ook dat ze goede resultaten behalen. Daarnaast willen wij ook dat kinderen ervaren dat leren leuk kan zijn, en dat ze plezier hebben in het oefenen. Wij willen daarom content aanbieden die aansluit bij de verschillende manieren waarop kinderen leren en ze spelenderwijs helpen bij hun schoolwerk.

Waarom raad je leerkrachten aan om StudyGo te gebruiken?

Onze tool kan leerlingen helpen om zich in hun eigen tempo de stof eigen te maken. In de klas is niet altijd tijd voor extra, gepersonaliseerde oefening. Op StudyGo oefent de leerling zelf de woordjes die hij/zij lastig vindt, op de manier die hij of zij het prettigst vindt.

Al onze content met betrekking tot toetsvoorbereiding wordt ook gemaakt door ervaren leerkrachten met een passie voor het onderwijs, die leerlingen zo goed mogelijk willen helpen en het leren leuk willen maken. Ook werken we samen met verschillende uitgevers, zodat alle lijsten correct en compleet op StudyGo staan. Tot slot kunnen leerlingen ook zelf woordenlijsten maken op basis van hun eigen gepercipieerde moeilijkheden.

Leerkrachten kunnen bovendien via de docententool van StudyGo de voortgang van hun leerlingen volgen. Zo kunnen ze gemakkelijk en overzichtelijk bijhouden wie de stof beheerst en wie er nog wat extra begeleiding of motivatie kan gebruiken.

Wat zijn de didactische voordelen van StudyGo?

Een leerling kiest zelf hoe en wat hij precies wil oefenen. Er kunnen selecties gemaakt worden van de woorden of zinnen die leerlingen moeilijk vinden, zodat een leerling geen tijd hoeft te besteden aan materie die hij al beheerst. Daarnaast kan de leerling de manier waarop hij wil oefenen kiezen. Zo kan een leerling bijvoorbeeld beginnen met oefenen met meerkeuzevragen, en als hij de stof beter onder de knie heeft, overgaan op het zelf intypen met hints, of het helemaal uit het hoofd doen. De manier van oefenen is helemaal te personaliseren en vragen die de leerling fout beantwoord heeft, worden een aantal keer herhaald.

Daarnaast komt bij bevragingen ook vaak het voordeel naar voren dat leerlingen alle bestaande woordenlijsten (van leerkrachten en uitgeverijen) terug kunnen vinden op 1 platform. StudyGo heeft ook een kwaliteitscheck, waarbij alle gecontroleerde woordenlijsten en lijsten van leerkrachten een vinkje krijgen. Leerlingen weten op deze manier dan ook zeker dat de lijsten geen fouten bevatten. StudyGo is een tool die heel vaak – reeds in het basisonderwijs – ontdekt wordt door de leerling zelf, de leerkracht of zelfs ouders die hun kind willen ondersteunen bij de verwerking van de geziene leerstof. Analyses tonen aan dat vele leerlingen deze tool niet alleen verder gebruiken in het secundair onderwijs, maar ook meenemen naar het hoger onderwijs. Het is dus echt een tool die doorheen de volledige schoolcarrière van een kind ingezet kan worden!

Jullie weten dat we met i-Learn focussen op gepersonaliseerd leren. Hoe kan StudyGo hiervoor ingezet worden?

Een leerling kiest zelf wat hij of zij oefent, en op welke manier. Alle oefenstof is te personaliseren door een selectie te maken. Zo kan een leerling altijd precies datgene oefenen waaraan hij het meest behoefte heeft, en is hij geen tijd kwijt met het oefenen van stof die hij al volledig beheerst. Daarnaast kiest de leerling de vorm van oefenen die op dat moment het beste bij zijn behoeftes past.

Hoe zetten jullie in op de actuele en steeds veranderende noden van de leerlingen, de leerkrachten en het onderwijs?

We hebben constant nauw contact met docenten, ouders en met leerlingen die onze tool gebruiken. Wij geloven dat het in contact zijn en aansluiten op de wensen en behoeften van de driehoek kind, ouders en docenten essentieel is om het kind zo goed mogelijk te ondersteunen. Wij vragen hierbij actief om feedback (bijvoorbeeld via onze nieuwsbrief) om altijd aan te sluiten bij hun wensen. Daar passen wij dan vervolgens onze tool op aan.

Hoe zorgen jullie ervoor dat de tool “future proof” is en blijft?

Wij willen altijd actueel zijn en aansluiten bij wat de leerlingen willen en nodig hebben. Dat betekent ook dat onze content nooit stilstaat. Leerlingen hebben niet zo veel aan content die gebaseerd is op een verouderd boek. Wij willen constant blijven vernieuwen en innoveren. Onze tool is dynamisch, net zoals onze doelgroep. Zo kunnen we altijd met hen mee blijven bewegen.

Daarnaast zorgen we ervoor dat we op vrijwel elk platform beschikbaar zijn met de website en apps voor Apple en Android telefoons. Ondertussen wordt ook verder getimmerd aan het StudyGo-verhaal. We merken steeds meer dat leerlingen zelf op het internet op zoek gaan naar uitleg van zaken die ze vanuit de klas niet (goed) begrepen hebben of willen opfrissen. Op dit moment zijn we dan ook het StudyGo-portaal aan het uitbreiden met uitlegvideo’s, oefeningen en toetsen om leerlingen naast de lessen te helpen met de verwerking van de leerstof. Houd zeker onze sociale media in de gaten voor meer informatie!

Waarom zijn jullie meegegaan in het i-Learn verhaal? Wat spreekt jullie aan in i-Learn?

Wij denken dat digitale ondersteuning van onderwijs niet alleen de toekomst is, maar ook het heden. Digitaal leren is nu uiteraard meer dan ooit belangrijk en relevant, maar digitaal leren is ook simpelweg de taal van je doelgroep spreken. Kinderen en jongeren brengen veel tijd online door en willen alles zo gemakkelijk mogelijk beschikbaar hebben. Wij denken dat onze tool leerlingen en docenten erg veel kan bieden en willen dat deze zo goed mogelijk beschikbaar is.

Daar sluiten we ons volledig bij aan. Hopelijk kunnen we samen die digitalisering van het onderwijs helpen tot stand te brengen. Bedankt voor dit gesprek!