De partners achter het i-Learn project: itec

De Vlaamse overheid wil inzetten op digitaal gepersonaliseerd leren in het Vlaamse onderwijs. In 2019 werd daarom het i-Learn project gelanceerd. i-Learn is een project dat door meerdere partners gedragen wordt. In deze blogrubriek leggen we graag uit wat elke partner juist doet. Vandaag zetten we de rol van itec in de verf.

Wat is itec?

Itec is een onderzoeksgroep van de KU Leuven en imec op campus Kulak Kortrijk. Deze onderzoeksgroep verenigt onderzoekers  van  drie  verschillende  faculteiten  (Psychologie  &  Pedagogische wetenschappen,  Letteren  en  Geneeskunde)  en  vijf  disciplines  (onderwijspsychologie,  statistiek, toegepaste linguïstiek, datawetenschap en computerwetenschappen). Ze werken samen rond onderzoeksthema’s in het domein van de educatieve technologie, zoals bijvoorbeeld het instructioneel design en de effectiviteit van online leeromgevingen (bv.  e-learning,  serious  games),  algoritmes  voor  adaptief  leren  en  natuurlijke taalverwerking. De onderzoeksfocus van itec ligt op het ontwerp, de ontwikkeling en de evaluatie van gepersonaliseerde en adaptieve digitale oplossingen.

Wat doet itec binnen i-Learn?

Itec zorgt binnen i-Learn voor de wetenschappelijke onderbouw van de keuzes die binnen het project gemaakt worden. Onze producten, het i-Learn portaal en de i-Learn Academy, worden gevoed door onderzoeksresultaten van itec. Zo zorgen we dat i-Learn de vinger aan de pols houdt op het vlak van innovatie. Onze onderzoekers volgen de state of the art op van alles wat te maken heeft met adaptiviteit, personalisering, instructional design, enz. Deze constante kruisbestuiving zorgt er voor dat alles wat binnen i-Learn ontwikkeld wordt, volgens de state of the art gebeurt en dat er binnen het i-Learn project dieper kan ingegaan worden op interessante onderzoekspistes. Een overzicht hiervan vind je hier terug.

Naast deze onderzoeksmatige betrokkenheid bij i-Learn is itec ook verantwoordelijk voor het stakeholder management. Er zijn heel wat organisaties en instanties die een zinvolle bijdrage aan het project kunnen bieden. Daarnaast is het ook cruciaal om alle relevante actoren op regelmatige basis op de hoogte te houden van en te betrekken in de evoluties van het project. Zo zijn niet alleen leerkrachten en leerlingen onze doelgroep, maar is het ook belangrijk dat wij goede contacten onderhouden met professionaliseringsaanbieders, commerciële en niet-commerciële toolproviders en beleidsmakers. De stakeholder manager van i-Learn kijkt er dan ook op toe dat we geregeld samenzitten met de verschillende stakeholders, zodat we hun noden en bekommernissen kunnen capteren en meenemen in de ontwikkeling van onze producten.  Op deze manier worden de finale oplossingen door het bredere onderwijsveld gedragen.

Daarnaast is het uiteraard van cruciaal belang dat wat ontwikkeld wordt, ook door de effectieve eindgebruikers gedragen wordt, namelijk de leerkrachten en leerlingen. We vinden het belangrijk dat we met i-Learn producten creëren die beantwoorden aan een nood binnen het onderwijs. Itec gaat op verschillende manieren in dialoog met het onderwijsveld. Zo vonden er in het najaar van 2019 focusgesprekken plaats (meer hierover lees je in deze blogpost) en organiseerden we in het voorjaar van 2020 een grootschalige bevraging over digitaal gepersonaliseerd leren. De resultaten hiervan vind je hier. Uiteraard blijven we permanent monitoren of de ondersteuning enerzijds en het portaal anderzijds een antwoord bieden op de noden van het onderwijsveld. Itec is daarom ook verantwoordelijk voor de permanente evaluatie van het i-Learn project. Zo organiseerden we bijvoorbeeld ook op geregelde tijdstippen co-pilootsessies, waarbij we individuen met een passie voor onderwijs de kans gaven om feedback te geven over i-Learn.

Elke partner van het i-Learn project brengt zijn eigen expertise(s) met zich mee om ervoor te zorgen dat i-Learn kwaliteitsvolle producten op de markt brengt.