De partners achter het i-Learn project: imec

De Vlaamse overheid wil inzetten op digitaal gepersonaliseerd leren in het Vlaamse onderwijs. In 2019 werd daarom het i-Learn project gelanceerd. i-Learn is een project dat door meerdere partners gedragen wordt. In deze blogrubriek leggen we graag uit wat elke partner juist doet. Ondertussen zijn we al bij de laatste partner aanbeland: imec.

Wat is imec?

Imec is ‘s werelds grootste onafhankelijke onderzoekscentrum in nano-elektronica en digitale technologie. Imec onderzoekt oplossingen voor slimme gezondheidszorg, duurzame energie en mobiliteit, artificiële intelligentie, 6G-communicatie en nog veel meer. Het blijft echter niet bij onderzoek. Samen met lokale en internationale partners ontwikkelt imec innovatieve producten zoals sensoren voor de detectie van luchtvervuiling, inslikbare sensoren die gezondheidsgegevens meten en doorgeven en – zeer recent nog – een snelle Covid-ademtest. Imec kondigde onlangs ook een partnerschap met farmaciereus GSK aan om na te gaan hoe nanotechnologie het productieproces van vaccins kan versnellen. Het onderzoekscentrum is dus in heel wat maatschappelijke domeinen actief.

Imec neemt met zijn smart education-programma ook een voortrekkersrol op in het gericht inzetten van nieuwe technologie in onderwijs en opleiding. Dit gebeurt niet alleen door onderzoek rond adaptief en gepersonaliseerd leren, maar eveneens door bottom-up implementatieprojecten in scholen via Smart Education @ Schools.

Dankzij i-Learn wordt er nu ook een grootschalig project met uitrol en implementatie over heel Vlaanderen toegevoegd aan het smart education-programma. De keuze voor imec als uitvoerende partner is daarbij niet toevallig: het bedrijf heeft veel ervaring in samenwerkingen met de bedrijfswereld, de overheid en de eindgebruikers, en met het uitrollen van bedrijfstoepassingen. Deze expertise is niet onbelangrijk bij een omvangrijk project zoals i-Learn dat impact heeft op heel wat Vlaamse sectoren.

Wat doet imec binnen i-Learn?

Het i-Learn project rekent op de ondersteuning van imec voor erg diverse thema’s. Zo is imec verantwoordelijk voor de dagdagelijkse coördinatie van het project. Dit valt niet te onderschatten aangezien i-Learn uitgevoerd wordt door teams die in dienst zijn van verschillende partners: imec zelf, maar ook KU Leuven, itec, IDLab en Brightlab. Het is dan ook de taak van de programmamanager om ervoor te zorgen dat deze samenwerking vlot verloopt en dat de teams efficiënt samenwerken.

Imec is verder ook verantwoordelijk voor de technologische en didactische uitrol van i-Learn. Voor de bouw van MyWay werd niet over één nacht ijs gegaan. imec bouwde eerst – met de hulp van AE – een prototype dat uitgetest kon worden door 12 pilootscholen tijdens het schooljaar 2020-2021. Op basis van iteraties, wetenschappelijk onderzoek en gebruikersfeedback werd dit portaal vervolgens uitgebouwd tot het MyWay van vandaag. Naast de contacten met de ontwikkelaars van het portaal, is imec ook verantwoordelijk voor de aanbestedingsprocedures voor de gunning van de digitale tools in het portaal evenals de technische opvolging van de uiteindelijke integratie van deze leermiddelen in de MyWay-omgeving. Tot slot kijkt het technologisch team ook naar de toekomst: hoe kunnen we i-Learn duurzaam ter beschikking stellen van alle Vlaamse scholen?

Wanneer je een onderwijsoplossing creëert is het natuurlijk ook belangrijk dat je product zijn weg vindt naar de gebruikers. Het i-Learn project beoogt tegen 2023, het einde van het huidige project, gebruikt te worden in 10% van de Vlaamse scholen. Binnen imec zijn enkele collega’s verantwoordelijk voor de vlotte didactische uitrol van i-Learn bij de scholen. Dit omvat heel wat aspecten: rekrutering van scholen, hulp bij de ingebruikname van i-Learn, technische ondersteuning via de helpdesk, maar ook opleiding en ondersteuning van leerkrachten via de i-Learn Academy. Ook de bouw van deze Academy viel onder de verantwoordelijkheid van imec. Naast de creatie van een online platform gingen we via aanbestedingsprocedures partnerschappen aan met spelers die over heel wat expertise beschikken wat betreft de vorming en begeleiding van leerkrachten en scholen.

Verder staat imec ook in voor de luiken privacy en communicatie. Privacy is een erg actueel topic dat je bij de bouw van een technologische oplossing zeker niet uit het oog mag verliezen. Ouders en leerkrachten zijn – terecht – bezorgd over het gebruik van de data van hun kinderen en leerlingen. Imec heeft deze bezorgdheid van in het begin meegenomen in de ontwikkeling van het i-Learn portaal. Zo staat het team in nauw contact met de Data Protection Officer van imec. Bovendien werd er een Data Protection Impact Assessment-traject opgezet met een extern bedrijf, gespecialiseerd in privacywetgeving, om ervoor te zorgen dat i-Learn op het vlak van privacy waterdicht is. Tot slot verzorgt imec ook de communicatie voor het project. i-Learn kent heel wat stakeholders en die willen we natuurlijk allemaal op de hoogte houden over het reilen en zeilen binnen het project. Dat doen we via nieuwsbrieven, onze twee websites, sociale media, events, persmomenten en nog zoveel meer.